List intencyjny w sprawie utworzenia Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego

Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski wraz z innymi Rektorami, Przedstawicielami Instytutów Badawczych i Władz Miasta podpisał list intencyjny, dotyczący utworzenia Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego. Uroczystość odbyła się 26 czerwca 2015 r. w Dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS.

Celem Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego ma być przede wszystkim partnerska współpraca w programach i projektach krajowych oraz międzynarodowych, a także w zakresie inicjowania, finansowania, prowadzenia i wdrażania badań biotechnologicznych, jak również podejmowanie działań, sprzyjających rozwojowi biotechnologicznemu regionu. Klaster ma zrzeszać oprócz uczelni wyższych Lublina także instytuty badawcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Dokument, poza Rektorem UMCS, prof. dr hab. Stanisławem Michałowskim podpisali:

- dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, Prorektor KUL ds. Studenckich,

- prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, Rektor Uniwersytetu Medycznego,

- prof. dr hab. Marian Wesołowski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego,

- prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Rektor Politechniki Lubelskiej,

- prof. dr hab. Cezary Sławiński, Dyr. Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzyńskiego PAN,

- Krzysztof Komorski, Zastępca Prezydenta Lublina.

Inicjatorem podpisania Listu Intencyjnego był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Fot. Dorota Leposińska

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2015