Laureatka ministerialnego konkursu u Rektora UMCS

W połowie lutego dotarły do nas miłe informacje o sukcesie dr inż. Anny Sawickiej z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS, która otrzymała nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za rozprawę doktorską pt. „Miasto zrównoważone - możliwości implementacji idei na przykładzie Lublina”. Z tej okazji 22 lutego br. Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski złożył laureatce serdeczne gratulacje oraz wręczył pamiątkowe upominki.

fot. Bartosz Proll

Przypomnijmy, że ministerialny konkurs wyłonił najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Praca doktorska laureatki została obroniona z wyróżnieniem w lipcu 2018 r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. W opinii Rady Wydziału Architektury PŚ podkreślono, że wnosi ona istotny wkład w dziedzinę planowania i zagospodarowania przestrzennego, jest innowacyjna i nowatorska w warunkach polskich. Autorka rozprawy umiejętnie połączyła swoje badania z wykorzystaniem własnego doświadczenia praktycznego - jest architektem i urbanistą z wieloletnim doświadczeniem projektowym i zaangażowanym pracownikiem naukowym.

Raz jeszcze gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2019