Laureaci konkursu Santander Universidades

9 grudnia br. odbyło się spotkanie online z laureatami konkursu Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów i najlepszego doktoranta UMCS.

W ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Santander Universidades przeprowadzony został konkurs skierowany do studentów studiów I stopnia (II i III rok), jednolitych magisterskich (II–V rok) i II stopnia, a także doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich na 2, 3 lub 4 roku. O nagrodę ubiegali się studenci i doktoranci, którzy w roku akademickim poprzedzającym nabór wniosków uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i/lub prowadzili działalność społeczną. 

Decyzją Komisji Konkursowej stypendia otrzymali: 

 • Mateusz Jezuit  ̶  w kategorii student za osiągnięcia naukowe,
 • Tomasz Belew  ̶  w kategorii student za osiągnięcia artystyczne,
 • Patrycja Chudziak  ̶  w kategorii student za osiągnięcia sportowe,
 • Patrycja Kwitek  ̶  w kategorii student za działalność społeczną,
 • Brian Chaggu  ̶  w kategorii student anglojęzyczny,
 • Izabela Borkowska  ̶  w kategorii doktorant.

Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów i najlepszego doktoranta UMCS została przyznana jednorazowo w kwocie 2 500,00 zł brutto sześciu laureatom. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 101 osób.

Podczas środowego spotkania z laureatami konkursu władze rektorskie UMCS reprezentowała prof. Dorota Kołodyńska  ̶  Prorektor ds. studiów i jakości kształcenia, natomiast Santander Universidades reprezentowała Izabela Litera  ̶  Menedżer Placówki Santander Universidades przy UMCS. Ponadto w rozmowie uczestniczyli również dr Marcin Gołębiowski  ̶  Dyrektor Centrum Promocji UMCS, dr Ewelina Panas  ̶  Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia oraz Magdalena Drwal  ̶  przedstawiciel Centrum Prasowego UMCS. 

Przedstawiciele Uczelni i Santander Universidades złożyli zwycięzcom gratulacje oraz podziękowali za niezwykłe zaangażowanie w życie środowiska akademickiego i miasta. Wyrazili również nadzieję na dalszą owocną współpracą z każdym z tegorocznych laureatów, która to będzie stanowiła doskonałą bazę do podejmowania licznych rozwojowych inicjatyw.

Poniżej przybliżamy sylwetki zwycięzców konkursu Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów i najlepszego doktoranta UMCS.

Mateusz Jezuit obecnie student studiów magisterskich na kierunkach historia, archeologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne na UMCS. Brał aktywny udział w międzynarodowym grancie realizowanym przez Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk, był również zaangażowany w międzynarodowy projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pod kierownictwem dra Marcina Szeligi. Laureat brał także czynny udział w licznych konferencjach naukowych. Za ubiegły rok akademicki 2019/2020 uzyskał bardzo wysoką średnią ocen. Zainteresowania naukowe Mateusza Jezuita koncentrują się na archeologii wczesnośredniowiecznych obiektów sakralnych oraz problematyce kształtowania się królestw Półwyspu Iberyjskiego, a zwłaszcza królestwa Kastylii.

Tomasz Belew studiuje na kierunku Grafika ze specjalizacją Sztuki Mediów Cyfrowych na Wydziale Artystycznym. Jego pasją jest grafika warsztatowa, która polega na odbijaniu specjalnie przygotowanych wcześniej matryc na prasie – tak przygotowane prace zgłasza na liczne konkursy i wystawy krajowe i zagraniczne. Jego prace były prezentowane podczas międzynarodowych wystaw m.in. w Hiszpanii oraz Bułgarii. Jest uczestnikiem projektu badawczego „Najlepsi z najlepszych!” pod kierownictwem prof. Alicji Snoch-Pawłowskiej – Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS. Tomasz Belew jest także wolontariuszem Galerii Wydziału Artystycznego UMCS oraz zaangażowanym członkiem koła naukowego „Folia" oraz kół naukowo-artystycznych „Frakcja sucha" i „Ceramika unikatowa i formy przestrzenne". Na co dzień zajmuje się fotografią i obróbką zdjęć oraz tworzy animacje komputerowe.

Fot. Leo Zhukov

Patrycja Chudziak uprawia wspinaczkę sportową od 12 lat, a od 8 startuje w tej dyscyplinie w zawodach międzynarodowych Jej największym osiągnięciem jest zdobycie Mistrzostwa Europy i Świata juniorów, a także srebrny medal na Akademickich Mistrzostwach Świata. Jej głównym celem na najbliższe lata jest uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024, a w nadchodzącym roku starty w Pucharach Świata i Mistrzostwach Świata. Patrycja Chudziak rozwija również swoją drugą pasję jaką jest sztuka – jest obecnie studentką ostatniego roku na kierunku Grafika na Wydziale Artystycznym.

Patrycja Kwitek od 2 lat pełni funkcję współorganizatora międzynarodowego konkursu fotograficznego podczas przeglądu teatru osób niepełnosprawnych SANS. Jak wspomina: „Poznałam dzięki temu mnóstwo wspaniałych ludzi oraz zdobyłam bogate doświadczenie w organizacji konkursu na tak szeroką skalę. Organizacja wydarzeń kulturalnych jest czymś co kreuje osobowość i pozwala poszerzyć swoje horyzonty." Od 2015 roku rozwija swoje pasje i zainteresowania w gminnym klubie sportowym „Ruch" w Izbicy, gdzie prowadzi dokumentacją dot. organizowanych wydarzeń, zajmuje się pozyskiwaniem sponsorów, identyfikacją wizualną klubu oraz prowadzi media społecznościowe. Patrycja Kwitek współpracuje również z Krasnostawskim Domem Kultury podczas corocznego Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka. 

Fot. Imad Bendahmane

Brian Chaggu pochodzi z Tanzanii i jest studentem International Relations na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. W roku akademickim 2019/2020 współorganizował cykl międzynarodowych spotkań Hakuna Matata, których celem była integracja międzykulturowa, wymiana doświadczeń oraz budowa relacji pomiędzy zagranicznymi studentami, a lokalną społecznością. Był również zaangażowany w anglojęzyczny program Vibes of UMCS, który powstawał we współpracy z Akademickim Radiem Centrum i Centrum Promocji UMCS w ramach projektu: UMCS Through International Eyes finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Promował liczne projekty, programy i możliwości oferowane przez UMCS oraz Miasto Lublin, a także opowiadał o życiu studentów z zagranicy w Lublinie.

Fot. Studenckie Koło Naukowe Fotografii Przyrodniczej UMCS

Izabela Borkowska jest doktorantką w Katedrze Fizjologii Roślin oraz Biofizyki Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz Uniwersytetu Hasselt w Belgii. Badania naukowe, w których bierze udział mają za zadanie realizację celów badawczych określonych w projekcie pracy doktorskiej pt. „Funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego oraz metaboliczne i mikrobiologiczne mechanizmy obronne w metalofitycznej i niemetalofitycznej populacji Dianthus carthusianorum L. w odpowiedzi na ołów, kadm i nadmiar cynku". Badania te prowadzone są w ramach grantów indywidualnych dla młodych pracowników i doktorantów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz grantu BOF-BILA pozyskanego na trzy lata z Hasselt University, w ramach umowy o podwójny doktorat. W czasie studiów doktoranckich m.in. odbyła dwa 3-miesięczne staże w ośrodku zagranicznym oraz zaprezentowała wyniki badań na licznych konferencjach, uzyskując wyróżnienie za anatomiczne badania mikroskopowe. W bieżącym roku akademickim zajęła 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim JP II, co dalej? za pracę pt. „Analiza rozdziału 2 i 3 dzieła Jana Pawła II – Fides et Ratio”. W ramach działalności organizacyjnej i popularyzującej naukę i macierzysty Wydział, organizuje warsztaty w czasie takich wydarzeń jak: Festiwal Nauki, Noc Biologów oraz zajęcia dla szkół partnerskich.

  Aktualności

  Data dodania
  11 grudnia 2020