Lato Polonijne 2014

7 lipca br. w Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS rozpoczęła się kolejna edycja Lata Polonijnego. Na trzy kursy: Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej – wspófinansowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warsztaty Metodyczne dla Nauczycieli Polonijnych – finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz „Wymiary Polskości – warsztaty dla działaczy i animatorów środowisk polonijnych” – finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – przyjechało 170 osób z ponad 20 krajów świata.

Fot. Wiaczesław Kostko

Przez trzy tygodnie będą zgłębiać tajniki języka polskiego, kultury, literatury, historii i geografii oraz poznawać zagadnienia specjalistyczne, takie jak m.in. metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (fonetyka, gramatyka, literatura, kultura, sprawności językowe), psychologia, pedagogika, polityka. Będą zwiedzać Lublin i jego okolice: Kazimierz, Nałęczów, Kozłówkę, Zamość, a niektórzy także Kraków. Oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i wycieczkach słuchacze Lata Polonijnego obejrzą filmy polskie, wezmą udział w warsztatach translatorycznych, teatralnych i twórczości ludowej, w licznych koncertach, spotkaniach, konkursach i imprezach obrzędowych. Nauczą się tańczyć poloneza i śpiewać polskie piosenki. Jak co roku program zajęć wakacyjnych jest bardzo bogaty. Humory dopisują, oby tylko dopisała pogoda!

11 lipca br. w ACK UMCS „Chatka Żaka” odbyła się uroczysta inauguracja Lata Polonijnego 2014. Na imprezę przybyli dostojni goście: Minister Tadeusz Sławecki z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jacek Junosza-Kisielewski – Dyrektor Departamentu Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dr Bogusław Szymański - Dyrektor BUWiWM w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Stefan Pastuszka – członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Anna Atłas - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z Organizacji Edukacji Polskiej za Granicą ORPEG oraz przedstawiciele władz Lublina i UMCS z JM Rektorem UMCS Prof. Stanisławem Michałowskim oraz Prorektorami i Dziekanami na czele. Obecni byli także byli przedstawiciele sponsorów, zaprzyjaźnionych instytucji i lokalnych mediów. Na sali zasiadło 170 słuchaczy Lata Polonijnego z ponad 20 krajów świata, kierownicy kursów, nauczyciele i pracownicy CJKP UMCS. Inaugurację uświetnił koncert tańców polskich w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego pod kierunkiem dyr. Seniora Stanisława Leszczyńskiego oraz dyrektora Lecha Leszczyńskiego. Tancerze wykonali narodowe i ludowe tańce polskie. Prof. dr hab. Jan Mazur, będący gospodarzem uroczystości, z rąk Ministra Tadeusza Sławeckiego i Dyrektor Anny Atlas otrzymał „Medal z podziękowaniem za krzewienie polskiej oświaty za granicą”.

Mamy nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych tegoroczne Lato Polonijne zakończy się sukcesem, a jego uczestnicy w swoich krajach staną się swoistymi ambasadorami polskości, UMCS i Lublina.

dr Anna Dunin-Dudkowska

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2014