Konferencja redaktorów czasopism akademickich

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich już za nami. Jubileuszowa, 25. edycja wydarzenia odbywała się w Lublinie w dniach 5-8 września br. W obradach pod hasłem "Między drukiem a siecią" wzięło udział ponad 80 uczestników z całej Polski: przedstawicieli czasopism, portali i wydawnictw uczelnianych. Organizatorami tegorocznej konferencji byli: Forum Akademickie i Urząd Miasta Lublin wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

fot. Bartosz Proll

Wydarzenie rozpoczęło się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS sesją „Akademicki Lublin”. Przedstawiciel władz miasta, Maciej Zaporowski, opowiedział o miejscu instytucji akademickich i naukowych w strategii rozwoju Lublina. Z kolei Piotr Kieraciński z Forum Akademickiego przedstawił akademicki Lublin w liczbach, zaś Izabela Pastuszko opowiedziała o architekturze dzielnicy uniwersyteckiej. Następnie reprezentanci władz lubelskich uczelni publicznych przedstawili krótko swoje szkoły wyższe. Przed uczestnikami konferencji wystąpili: Prorektor ds. Kształcenia UMCS dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw., Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Dziekan Wydziału Humanistycznego KUL dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, Prorektor ds. Nauki UM prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, zaś UP reprezentował prof. dr hab. Eugeniusz Grela. Prelegentom towarzyszyli młodzi naukowcy z poszczególnych uczelni, którzy swoje badania zaprezentowali w ciekawej formie tzw. FAMELABów. Niezwykłe tematy badań oraz energetyczne prezentacje (zatytułowane m.in. "Co siedzi w twojej głowie?", "Rebeliantka - matka czy robotnica?" i "Po drugiej stronie zwierciadła..") z udziałem rekwizytów wzbudziły aplauz u publiczności.

Kolejny dzień zaczął się debatą panelową poświęconą sytuacji czasopism akademickich, ich przemianom na przestrzeni 25 lat i roli w komunikacji wewnętrznej uczelni. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące sposobów ich funkcjonowania w druku oraz Internecie, a także wyzwań, które przed czasopismami otworzył dostęp do sieci. Na zakończenie odbyły się dynamiczne warsztaty o topografii i percepcji tekstu prowadzone przez prof. UMCS Krzysztofa Rumowskiego; świat linków, wideo i podkastów przybliżył webmaster Paweł Bielecki, natomiast o sztuce poprawnej parafrazy mówiła dr Agnieszka Raubo z UAM.

Trzeciego dnia uczestnicy przenieśli się do siedziby Centrum Transferu Wiedzy KUL. Sesje tematyczne oraz warsztaty skupione były wokół tematyki prawa autorskiego. Z kolei po południu zebrani mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę z zakresu języka. Była mowa o przygotowaniu tekstu do druku, stylu i kulturze języka w praktyce. Jako że uczestnicy wydarzenia przybyli z całej Polski, zobaczyli także najważniejsze zabytki Lublina i Kazimierza Dolnego oraz zwiedzili ośrodki akademickie.

Spotkania redaktorów czasopism uczelnianych są organizowane od 25 lat. Pierwsze – pod hasłem „Konfrontacje Gazet Akademickich”- odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim w 1993 r. Kolejne spotkania były organizowane przez redaktorów czasopism uczelni z różnych ośrodków akademickich w kraju. W Lublinie tego typu konferencja miała miejsce w 1996 r., a była zorganizowana przez redaktorów „Wiadomości Uniwersyteckich” UMCS i „Przeglądu Uniwersyteckiego” KUL.

Patronat honorowy nad konferencja objął Prezydent Miasta Lublin, zaś patronat merytoryczny mieli Rektorzy wszystkich lubelskich uczelni. 

    Aktualności

    Data dodania
    8 września 2017