Konferencja prasowa zapowiadająca XII Lubelski Festiwal Nauki

9 czerwca br. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się konferencja prasowa, zapowiadająca XII Lubelski Festiwal Nauki.

Wzięli w niej udział m.in.:

- prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS,
- prof. dr hab. Ryszard Dębicki – Przew. Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XII LFN, Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej,
 - mgr Karina Kasperek - Z-ca Przew. Komitetu Organizacyjnego XII LFN, Dyr.Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS,
- dr Monika Baczewska-Ciupak – Koordynator UMCS XII LFN, Z-ca Przew. Komitetu Organizacyjnego,
 - mgr Marcin Gołębiowski – Koordynator Pikniku Naukowego i konkursów XII LFN, Dyr. Centrum Promocji UMCS,
 -prof. dr hab. Andrzej Borowy –  Komitet Naukowy XII LFN, Prorektor UP,
 -dr inż. Małgorzata Ciosmak – Koordynator  Festiwalu ze strony Politechniki Lubelskiej,
 - mgr Iwona Pachcińska – Koordynator Festiwalu ze strony KUL,
 - mgr Katarzyna Naylor – Koordynator Festiwalu ze strony Uniwersytetu Medycznego.

W swoim wystąpieniu prof. Ryszard Dębicki mówił m.in. o tym, że "W tym roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej będzie pełnił zaszczytną funkcję głównego organizatora oraz koordynatora w środowisku lubelskim. Tegoroczny Festiwal będzie przebiegał pod hasłem „Nauka drogą do Nobla”. Hasło Festiwalu nawiązuje do postaci wybitnego naukowca i dwukrotnej noblistki Marii Curie-Skłodowskiej – patronki naszego Uniwersytetu.Celem Festiwalu jest przede wszystkim upowszechnianie nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych. Odbędzie się ona w trakcie całego Festiwalu oraz podczas samego Pikniku Naukowego".

Rektor UMCS wspomniał z kolei o tym, że "Lubelski Festiwal Nauki jest dla nas bardzo ważny ponieważ właśnie dzięki niemu możemy zyskać nie tylko dużą wiedzę, ale i również przybliżyć społeczeństwu nasze miasto i województwo.

Koordynatorką LFN z ramienia UMCS jest dr Monika Baczewska-Ciupak, która podczas konferencji prasowej, w rozmowie z dziennikarzami, zwróciła szczególną uwagę na to, że "Świat naukowy jest niezwykle fascynujący, dlatego właśnie m.in. poprzez organizację LFN, chcielibyśmy młodym ludziom zaszczepić pasję do odkrywania nauki. Oferta tegorocznego LFN jest nie tylko bogata, ale i skierowana dosłownie do każdego - nie mam żadnych ograniczeń wiekowych" - podsumowała dr Ciupak.

Festiwal pod hasłem "Nauka drogą do Nobla" trwać będzie w dniach 19 - 25 września br. w Lublinie. Hasło i program nawiązują do symboliki i znaczenia Nagrody Nobla oraz postaci dwukrotnej noblistki i patronki naszego Uniwersytetu - Marii Skłodowskiej-Curie. Wśród proponowanych projektów znalazły się m.in. spotkania z noblistami i ich współpracownikami, wydarzenia kulturalne i artystyczne łączące naukę i sztukę, konkursy oraz gry naukowe, wystawy, pokazy i warsztaty. Rejestracja uczestników na wydarzenia, organizowane w ramach Festiwalu rozpocznie się już 12 czerwca.

Głównym koordynatorem przedsięwzięć, związanych z tegoroczną edycją jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska.

Lubelski Festiwal Nauki to największy i najstarszy na Lubelszczyźnie festiwal naukowy prezentujący osiągnięcia i projekty badawcze realizowane przez lubelskie szkoły wyższe i lokalne ośrodki naukowe. Promuje ideę otwartego uniwersytetu, daje możliwość wymiany doświadczeń, przyczynia się także do integracji i współpracy środowiska naukowego. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, na stałe wpisując się zarówno w kalendarz życia akademickiego, jak i wydarzeń naukowo-kulturalnych Lublina.
 
Fot. Robert Frączek
 
 
 

    Aktualności