Konferencja prasowa Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego i Rektora Elekta prof. Radosława Dobrowolskiego. Podsumowanie kadencji i plany na przyszłość

25 sierpnia br. w Sali Senatu odbyła się konferencja prasowa Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego i Rektora Elekta prof. Radosława Dobrowolskiego. Podczas spotkania z dziennikarzami dokonano podsumowania działalności UMCS-u w ostatnich dwóch kadencjach oraz zaprezentowano kierunki rozwoju Uczelni w najbliższych latach.

Rektor UMCS podsumował osiem lat działalności Uczelni przyznając, że ostatnie lata drugiej kadencji były wyjątkowo trudne, m.in. ze względu na wprowadzaną reformę szkolnictwa wyższego, zmiany statutowe oraz pandemię: „Z żalem żegnam się z tą funkcją, ale z drugiej strony cieszę się, że będę mógł trochę odpocząć” – mówił prof. Michałowski. - „Mimo wielu przeciwności takich jak: niż demograficzny czy rosnąca konkurencja uważam, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zachował swoją pozycję w regionie. Zawsze mówiłem, że budujemy uniwersytet otwarty i kompletny. Myślę, że nam się to udało” – dodał.

Jako sukcesy ostatnich lat Rektor UMCS wyróżnił m.in.: dobrą sytuację finansową uczelni, wzrost liczby studentów zagranicznych, stałe dorównywanie do najlepszych uczelni, licznie przeprowadzone modernizacje i remonty oraz realizację na szeroką skalę nowych inwestycji, w tym w Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej. Dodał również, że: „W ostatnim czasie zrobiliśmy wiele, by w sferze naukowej dorównywać innym uczelniom w kraju. Wprowadzone mechanizmy premiowania za badania i artykuły naukowe w wysoko punktowanych czasopismach przyniosły dobre rezultaty, dzięki czemu do uczelni wpłynęły dodatkowe środki na granty i projekty”. 

Drugą część spotkania z dziennikarzami poświęcono planom Rektora Elekta prof. Radosława Dobrowolskiego, który przyznał, że wizja uniwersytetu kompletnego jest mu bliska i będzie ją kontynuował. Wśród kierunków dalszego rozwoju UMCS-u prof. Dobrowolski wymienił m.in.: podnoszenie prestiżu uniwersytetu przez rozwój nauki i badań naukowych, umiędzynarodowienie sfery naukowo-badawczej czy pozyskiwanie międzynarodowych grantów. Zapowiedział także ścisłą współpracę z innymi uczelniami oraz ze środowiskiem biznesowym i administracyjnym. Rektor Dobrowolski podkreślił także, że niezwykle istotne w najbliższym czasie będzie jak najlepsze przygotowanie Uczelni do rozpoczęcia roku akademickiego w dobie pandemii.
Czteroletnia kadencja nowo wybranego Rektora UMCS rozpocznie się 1 września br.

Na zakończenie spotkania prof. Michałowski i prof. Dobrowolski podziękowali mediom za wieloletnią współpracę oraz stałe informowanie mieszkańców Lublina i regionu o przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, a także zaprosili na oficjalne otwarcie Kampusu Zachodniego UMCS im. Unii Lubelskiej, które nastąpi 23 września br.

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 sierpnia 2020