Konferencja prasowa dotycząca LWDN

3 września br. o godz. 11:00 w Sali Senatu UMCS odbyła się konferencja prasowa z udziałem JM Rektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego oraz przedstawicielami lubelskich uczelni publicznych i Urzędu Miasta Lublin.

Podczas spotkania zaprezentowana została idea Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki, które odbędą się 22–24 września 2020 r. Na wstępie Rzecznik Prasowy UMCS – Aneta Adamska oficjalnie przedstawiła oraz powitała reprezentantów organizatorów wydarzenia, czyli lubelskich uczelni wyższych oraz Urzędu Miasta Lublin, tj. JM Rektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego oraz dr Monikę Baczewską-Ciupak – koordynatorkę wydarzenia z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dr hab. inż. Karolinę Wójciak z Uniwersytetu Przyrodniczego, dr Annę Dudkowską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr n. med. Monikę Jakubiak-Hulicz z Uniwersytetu Medycznego, dr inż. Małgorzatę Ciosmak z Politechniki Lubelskiej oraz Macieja Zaporowskiego z Urzędu Miasta Lublin. Następnie zgromadzonym gościom oraz przedstawicielom mediów został zaprezentowany spot promujący nadchodzące wydarzenie.

Rektor UMCS odniósł się do sytuacji pandemicznej, która zdominowała w ostatnim czasie wiele sfer życia, uniemożliwiając zorganizowanie w tym roku w formie stacjonarnej XVII Lubelski Festiwal Nauki. Jednakże, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, jak również chcąc podtrzymać tradycję popularyzacji nauki, kultury oraz sztuki, organizatorzy wspólnie podjęli decyzję o stworzeniu nowej formuły wydarzenia, które odbędzie się w świecie wirtualnym: – Lubelskie Wirtualne Dni Nauki są szczególnym wydarzeniem. Zapraszam wszystkich chętnych do uczestniczenia w przygotowanym programie. – powiedział Rektor UMCS.

W trakcie każdego z trzech dni zaprezentowane zostaną różnorodne, specjalnie opracowane tematy. Pierwszego i drugiego dnia poza emitowanymi od rana materiałami dotyczącymi nauki i nowych technologii przewidziane są również bloki popołudniowe poświęcone kulturze i sztuce. Natomiast dzień drugi będzie odbywał się pod hasłem umiędzynarodowienia uczelni lubelskich: – Idea przyciągania do Lublina zarówno studentów cudzoziemców, jak i pracowników naukowych z zagranicy od dawna jest jednym z naszych celów strategicznych. Dzień drugi będzie anglojęzyczny w dwóch modułach, zarówno naukowo-technologicznym, jak i związanym ze sztuką. Co ważne, ten dzień będzie poświęcony przede wszystkim problematyce związanej z wirusem SARS-CoV-2 oraz badaniami nad koronawirusem. – zaznaczył Rektor UMCS. – Dzień trzeci to połączenie wspólnych Wirtualnych Drzwi Otwartych lubelskich uczelni. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich potencjalnych studentów każdej z uczelni do uczestnictwa w ostatnim dniu LWDN. Będzie tam można znaleźć szereg istotnych informacji dotyczących kierunków oraz programów studiów, organizacji toku studiów w czasie pandemii oraz perspektyw dalszego rozwoju. 

– Wydarzenie będzie emitowane na stronie internetowej www.lui.lublin.eu. Przygotowaliśmy około 30 godzin emisji online, około 90 projektów, a minimum 40% z nich posiada wersję anglojęzyczną. – podkreśliła dr Monika Baczewska-Ciupak – Nie ma limitu uczestników ani zapisów. Każdy zainteresowany prezentowaną przez nas tematyką będzie mógł obejrzeć przygotowane materiały na stronie. Możliwość interakcji online z poszczególnymi uczelniami będzie możliwa trzeciego dnia. Na specjalnych livechatach kandydaci będą mogli zadać pytania i porozmawiać z przedstawicielami danej uczelni. 

W ramach LWDN organizowane są również inicjatywy towarzyszące, m.in. konkurs „Filmowe Laborki” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów wyższych uczelni, którzy czerpią radość z odkrywania fascynującego świata nauki, są zainteresowani nowinkami naukowymi i chcieliby podzielić się swoimi badaniami czy eksperymentami za pośrednictwem nagrań. Dla laureatów przewidziane są trzy nagrody pieniężne.

Opracowując program wydarzenia organizatorzy mieli na względzie nadrzędny cel, jakim jest popularyzacja nauki, dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz przybliżenie im niezwykłych zjawisk, procesów czy przestrzeni. Uniwersytet Medyczny zaprezentuje m.in. proces diagnozowania pacjenta zakażonego koronawirusem oraz duet fortepianowy Małgorzata Strycharz-Dudziak i Janusz Olejniczak, który stał się możliwy dzięki zastosowaniu implantów slimakowych. Prezentacje przygotowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski będą w sposób szczególny koncentrowały się na kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym. Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przedstawią liczne ciekawostki dotyczące otaczającego nas świata, w tym zagadnienia związane z pogodą kosmiczną czy modelem prognozowania zachorowań na koronawirusa oraz ich konsekwencji gospodarczych. Uczestnicy wydarzenia będą mogli przyjrzeć się ekosystemowi oraz środowisku geograficznemu, dzięki materiałom przygotowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy, dowiedzą się również, jak najlepiej zadbać o swych czworonożnych przyjaciół. Z kolei Politechnika Lubelska przedstawi prototyp respiratora, a także proces skanowania 3D dużych obiektów architektonicznych z obszaru Jedwabnego Szlaku. Natomiast w części dotyczącej Lublina widzowie będą mogli zobaczyć wiele twarzy miasta – od jego historii, przez bogatą kulturę, po współprace z zagranicznymi partnerami. 

Podsumowując konferencję, Rektor UMCS podkreślił wagę oraz istotę współpracy między uczelniami, która w efekcie przynosi wielkie owoce: – Takie wydarzenia jak LWDN pokazują przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze jak dużo do zaoferowania mają lubelskie uczelnie wraz z wspierającym nas Urzędem Miasta Lublin. Po drugie – to co jest absolutnie kluczowe – uświadomienie sobie jak wielki potencjał naukowo-badawczy, organizacyjny i kulturalny posiadamy. Od nas wszystkich zależy, jak ten potencjał będziemy wykorzystywać – możemy działać wspólnie dla naszego dobra.

Kończąc spotkanie, Rektor UMCS podziękował przybyłym przedstawicielom mediów za obecność oraz zaangażowanie w kwestie popularyzacji nauki.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.lui.lublin.eu, gdzie dostęne są szczegółowe informacje oraz program wydarzenia. 

Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna oraz Santander Universidades. 

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności