Konferencja o prawnych aspektach medycyny estetycznej

W dniach 19-20 marca br. w trybie zdalnym odbyła się III edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego: medycyna estetyczna” organizowana przez IFMSA-Poland oddział w Lublinie przy współpracy ze Studenckim Kołem Prawa Medycznego Lex Medica UMCS. Głównym patronem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Uroczystą inaugurację, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym uświetnili goście specjalni: dr Andrzej Ignaciuk – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Rektor Uniwersytetu Medycznego – prof. n. med. Wojciech Załuska, Prorektor ds. osobowych i rozwoju kadry Uniwersytetu Medycznego i opiekun konferencji z ramienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Lublin – prof. n. med. Dorota Krasowska, Prorektor ds. Ogólnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – prof. Arkadiusz Bereza oraz radca prawny i opiekun wydarzenia z ramienia Studenckiego Koła Naukowego Lex Medica UMCS – Bartosz Dąbek.

Podczas swojego przemówienia prof. Arkadiusz Bereza zaznaczył jak istotne jest interdyscyplinarne i specjalistyczne podejście do poruszanej problematyki. – Wśród zaproszonych prelegentów są znakomici prawnicy, liczni praktycy – radcy prawni i adwokaci, którzy znają już spojrzenie lekarzy oraz kosmetologów zajmujących się medycyną estetyczną. Przedstawione przez specjalistów problemy, które pojawiają się w praktyce wykonywania zabiegów w tej prężnie rozwijającej się sferze medycyny pozwolą także na wyciągnięcie wniosków natury prawnej. W przyszłości ułatwią one bezpieczne wykonywanie zawodu (...). Szeroki wachlarz oferowanych zabiegów rodzi także odpowiedzialność, której aspekty zostaną omówione przez osoby występujące w panelach eksperckich – podkreślił zapraszając widzów do udziału w dalszej części konferencji. 

Podczas wydarzenia zostały poruszone kwestie m.in. błędu medycznego w medycynie estetycznej, zabiegów medycyny estetycznej u małoletnich, zaburzeń dysmorficznych oraz aspektów prawnych wykonywania zabiegów z wykorzystaniem poszczególnych substancji. Prelekcje wygłosili uczeni nauk prawnych i medycznych, praktycy prawa oraz lekarze specjaliści, którzy na co dzień zajmują się wykonywaniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej. W panelach eksperckich wzięli udział m.in. prof. n. med. Dorota Krasowska, dr Andrzej Ignaciuk, prof. Marek Chmaj, r. pr. Agnieszka Czerniak, dr Piotr Sznelewski oraz dr n. med Wojciech Chromiński. Poza wystąpieniami ekspertów zostały zaprezentowane również referaty młodych adeptów prawa i medycyny.

Drugiego dnia został rozstrzygnięty konkurs prac dot. poruszanej podczas wydarzenia problematyki. Laureatami zostali: Patrycja Knerek za pracę „Odpowiedzialność cywilnoprawna za błąd medyczny w medycynie estetycznej”, Emilia Szajerska za pracę „Zabiegi medycyny estetycznej u małoletnich – dobro dziecka pod znakiem zapytania”, Judyta Burandt i Aleksandra Kęsicka za pracę „Czy lekarz dokonujący operacji korekty płci w Polsce działa legalnie?” ex aequo z mgr Olgą Chodorowską za pracę „Odpowiedzialność kontraktowa a deliktowa w przypadku błędu w medycynie estetycznej” oraz Jakub Zblewski za pracę „Wypełniacze vs hialuronidaza – czyli u kogo klient nie odnajdzie pomocy po niewłaściwym wstrzyknięciu kwasu hialuronowego”. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez patronów wydarzenia.

Na zakończenie konferencji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Bartłomiej Zaremba – Prezydent IFMSA-Poland Oddział Lublin i Michał Krzaczek – Prezes Studenckiego Koła Naukowego Lex Medica UMCS w Lublinie podziękowali wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz zapowiedzieli kolejną, czwartą już edycję wydarzenia. – Serdecznie dziękujemy wszystkim Szanownym Gościom, którzy wygłosili prelekcje, nauczycielom akademickim, którzy oceniali prace konkursowe, studentom obydwu uniwersytetów, którzy włożyli wiele pracy w organizację , a przede wszystkim opiekunom konferencji – pani prof. n. med. Dorocie Krasowskiej oraz panu Mecenasowi Bartoszowi Dąbkowi. Jesteśmy pewni, że wydarzenie zapisze się na długo w pamięci uczestników, a my już planujemy przyszłoroczną edycję – mówili.

fot. Aleksandra Brzezińska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydarzenie otrzymało patronaty: Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Prezesa tego Towarzystwa, dra. Andrzeja Ignaciuka, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuski, Dziekana Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – prof. dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Kancelarii Radcy Prawnego Bartosza Dąbka, Kancelarii prawnej Filipek&Kamiński, Agencji marketingowej Imagemed, Klastra Lubelska Medycyna oraz medialne: Agencji Golden Medical Media, TVP3 Lublin i Polskiego Radia Lublin.

Tekst: Magdalena Drwal, Michał Krzaczek, Bartłomiej Zaremba

    Aktualności