Konferencja o nowym Prawie zamówień publicznych

27 stycznia 2020 r. w auli Centrum Ecotech-Complex odbyła się konferencja organizowana we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, poświęcona nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.

Tego dnia przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Prokuratorii Generalnej RP oraz Urzędu Zamówień Publicznych zaprezentowali najważniejsze zmiany, jakie nastąpią w procedurach udzielania zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku. 

Podczas spotkania władze Uczelni reprezentowali Rektor prof. dr hab. Stanisław Michałowski i Kanclerz Grażyna Elżbieta Fiok. Z ramienia Urzędu Zamówień Publicznych w konferencji uczestniczyła dr Joanna Knapińska - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Eksperci Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Prokuratorii Generalnej RP zapoznali ponad 190 uczestników spotkania z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zarówno powyżej, jak i poniżej progów unijnych, umów, kontroli oraz nowych rozwiązań w zakresie mediacji i koncyliacji.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2020