Konferencja o nowym Prawie zamówień publicznych

W ramach konsultacji - w trzeciej dekadzie czerwca 2018 r. - w kilku ośrodkach akademickich w Polsce odbywają się konferencje dotyczące koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych.

Tego rodzaju spotkanie zorganizował Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej 22 czerwca br. w Centrum Ecotech-Complex.

Konferencja zgromadziła zainteresowanych tematyką uczestników rynku zamówień publicznych, w tym przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych z Prezes Małgorzatą Stręciwilk na czele i Bogdanem Artymowiczem – Dyrektorem Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych. W spotkaniu uczestniczył także Jerzy Żochowski z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Władze UMCS reprezentowali: Prorektor ds. Ogólnych prof. Arkadiusz Bereza i Kanclerz UMCS Grażyna Elżbieta Fiok.

Fot. Bartosz Proll

Oprócz prezentacji głównych założeń koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych przewidziano również dyskusję oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji nowych uregulowań prawnych.

W wystąpieniach otwierających konferencję Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawili cele nowego Prawa zamówień publicznych:

 • strategiczne, do których należą:
  • stworzenie warunków realizacji Polityki Zakupowej Państwa,
  • bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych;
 • szczegółowe, np.:
  • zwiększenie konkurencyjności,
  • większy dostęp do rynku MŚP,
  • większa transparentność postępowań.

Jednym z tematów konferencji były także zagadnienia dotyczące instrumentów sprzyjających dobremu przygotowaniu postępowania, w tym zwiększeniu roli planowania zamówień, czynności dotyczących przygotowania postępowania (w szczególności dialog z wykonawcami, opis przedmiotu zamówienia, szacowanie jego wartości itp.).

Kolejnym tematem były uproszczenia w procedurze udzielenia zamówienia poniżej progów Unii Europejskiej, jak również ułatwienia proceduralne w zamówieniach powyżej progów UE, ze szczególnym uwzględnieniem trybów negocjacyjnych czy też usprawnień przy podmiotowej ocenie wykonawców i ocenie ofert.

Podczas konferencji poruszono również kwestie środków ochrony prawnej i proponowanych w tym obszarze nowych rozwiązań.

Po prezentacjach konferencyjnych odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy mogli korzystać z możliwości zadawania pytań na temat samej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych oraz zgłaszania własnych sugestii rozwiązań.

  Aktualności

  Data dodania
  25 czerwca 2018