Konferencja o Marii Curie-Skłodowskiej

„Śladami Marii Curie-Skłodowskiej…” to hasło konferencji, która odbyła się 25 maja na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Jest to kolejna inicjatywa organizowana w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Patronki Uniwersytetu.

Fot. Bartosz Proll

Podczas konferencji wygłoszony został wykład o „Marii Curie- Skłodowskiej portrecie nieretuszowanym” autorstwa dra hab. Cezarego Domańskiego, prof. nadzw. Zebrani mieli również okazję usłyszeć od dra Ireneusza Sadurskiego o dokonaniach pedagogicznych i naukowych przodków Noblistki, Józefa i Władysława Skłodowskich. Dr Barbara Kalinowska-Witek zaznaczyła natomiast rys historyczny minionej epoki, mówiąc m.in. na temat kształcenia kobiet przełomu XIX i XX wieku.

Warto także wspomnieć o niezwykłej oprawie artystycznej konferencji. Publiczność usłyszała piosenki wykonane przez uczennice Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Marii Konopnickiej w Lublinie oraz muzykę w wykonaniu dra hab. Mirosława Grusiewicza. Z kolei studenci kierunku Animacja kultury oraz Samorządu Studentów wystawili teatralne interpretacje na temat życia Uczonej, które w sposób szczególny wprowadziły zebranych w tematykę konferencji. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prezentująca sylwetkę oraz dokonania Marii Curie-Skłodowskiej.

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2017