Konferencja Nowe Ruchy Społeczne

Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS, w dniach 11-12 maja, zorganizował ogólnopolską konferencję naukową pn. „Nowe ruchy społeczne”.

W panelach udział wzięło kilkudziesięciu naukowców z całej Polski. W programie konferencji nie zabrakło wystąpień poświęconych tak aktualnym i ważkim kwestiom, jak np.: ruchy antyislamskie we współczesnej Europie, działalność PEGIDY, Podemos-u, KOD-u. Podczas spotkań poruszano także kwestie wykorzystania przez Nowe Ruchy Społeczne mediów społecznościowych oraz te dotyczące aktywizmu miejskiego.

Debata poświęcona Nowym Ruchom Społecznym objęła również takie zagadnienia jak:

teorie nowych ruchów społecznych (NRS);
genezę i uwarunkowania NRS;
instytucjonalny wymiar NRS (m. in. ruchy społeczne i polityczne, nowe ruchy religijne, organizacje, partie polityczne, inicjatywy obywatelskie);
idee i koncepcje NRS;
formy działania NRS;
kwestie bezpieczeństwa społecznego, narodowego, międzynarodowego w kontekście funkcjonowania NRS;
analizę wybranych NRS (m.in. ruchy feministyczne, ruchy, obrony praw mniejszości, konsumenckie, antyglobalizacyjne, alterglobalizacyjne, haktywizm, nowy populizm, Pomarańczowa Alternatywa, Ruch Palikota, Ruch Oburzonych, nowe ruchy religijne);
medialny obraz NRS.

Fot. Bartoz Proll

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2016