Konferencja MakeLearn&TIIM 2017 Lublin

Międzynarodowa Konferencja MakeLearn&TIIM 2017 odbyła się w Lublinie w dniach 17-19 maja.

Tematyka spotkań oscylowała wokół takich zagadnień, jak m.in.: innowacje, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą i systemami informacyjnymi, przedsiębiorczość, edukacja i marketing. Autorzy referatów w ciągu dwóch dni przedstawili wyniki swoich badań i wymienili się doświadczeniami na sesjach tematycznych.

Konferencja organizowana była wspólnie przez International School for Social and Business Studies (Słowenia), Kasetsart University (Tajlandia) oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i zgromadziła kilkuset uczestników z całego świata, zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń w zakresie szeroko pojętego zarządzania.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem przewodnim "MakeLearn&TIIM Joint International Conference 2017: Management Challenges in a Network Economy".

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2017