Konferencja „Jan Karski. Misja kompletna”

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego - bohatera Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela, 23 i 24 czerwca 2014 r. odbyła się w Lublinie międzynarodowa konferencja „Jan Karski. Misja kompletna”.

Fot. Robert Frączek

Podczas dwudniowych uroczystości w Jeszywa Chachmej Lublin i na Zamku Lubelskim, wręczono jedne z najbardziej prestiżowych nagród na świecie - „Orły Karskiego”, przyznawane „dla tych, którzy godnie nad Polską potrafią się zafrasować”. Otrzymali je: wybitny historyk z Uniwersytetu Harvarda - prof. Richard Pipes (w imieniu męża nagrodę odebrała Irena Pipes), b. Prezydent RP - Aleksander Kwaśniewski, Rodzina Kozielewskich (z której wywodził się Jan Karski) i organizacja Rotary International.

Podczas uroczystości na Zamku Lubelskim prof. Iwona Hofman, Prodziekan Wydziału Politologii UMCS, powiedziała, że „To, co przekazał nam Jan Karski, jest najlepszym atrybutem przemawiającym o okolicznościach dzisiejszego spotkania. Konferencja ta ma szczególny wymiar, bowiem będziemy zajmować się właśnie wartościami, które pozostawił on po sobie”.

Aleksander Kwaśniewski, b. Prezydent RP, również wspominał dorobek i postawę Jana Karskiego: „Jan Karski to człowiek, który nie wahał się podjąć ogromnego ryzyka, człowiek, który w obronie prawdy był gotów położyć na szali swoje życie. Przekazał nam przesłanie, że w sytuacjach najtrudniejszych godność człowieka powinna być wartością nadrzędną. Jan Karski przede wszystkim pokazał nam, czym powinno być prawdziwe człowieczeństwo i służba człowiekowi”.

Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk podkreślił: „Dzisiaj czujemy się zobowiązani, aby przekazywać wiedzę o tej historii. Chcemy, aby postawy pełne patriotyzmu były przedstawiane kolejnym pokoleniom dlatego, że poprzez wiedzę o przeszłości budujemy teraźniejszość i przyszłość”.

JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski dodał, że mówienie o Janie Karskim to wspominanie człowieka wielkiej idei: „Dla mnie Jan Karski to nie tylko wielki świadek historii, ale i człowiek wielkiego sumienia, który przez wiele lat łączył elementy historii i politologii, pokazując przy tym, że jest człowiekiem uczciwym i odważnym”.

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie, obok Pomnika Ofiar Getta Lubelskiego, zasadzono także symboliczny dąb imienia legendarnego emisariusza. Jan Karski został również pośmiertnie odznaczony medalem Paula Harrisa z Rotary International.

Galeria zdjęć

    Aktualności