Konferencja "INCUBATING FREEDOM - Post War Innovative Transformation of Ukraine"

Za nami pierwszy dzień międzynarodowej konferencji „INCUBATING FREEDOM - Post War Innovative Transformation of Ukraine”. Wydarzenie jest poświęcone wspólnym działaniom polsko-ukraińskim w obszarze technologii informatycznych i edukacji w zakresie IT, a jego inicjatorami są: Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", Miasto Lublin oraz Ukrainian Talent Foundation.

Na otwarciu konferencji (1 grudnia) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentował Rektor prof. Radosław Dobrowolski oraz Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Wiesław Gruszecki. Podczas wydarzenia odbywały się panele merytoryczne, w których wzięli udział krajowi i zagraniczni eksperci z różnych dziedzin oraz przedstawiciele instytucji, w tym reprezentanci naszego uniwersytetu.

O lubelskich doświadczeniach w panelu pn. "Ukrainian refugees in Europe and Poland – challenges and solutions: Lublin experience" dyskutowali: przewodniczący zespołu UMCS ds. pomocy Ukrainie, Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Uniwersytetu Medycznego. Z kolei w sesji naukowej pt. "The Role of Science and Education in Building a New and Safe Europe" wziął udział prof. Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Strona konferencji

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2022