Jubileusz prof. Tomasza Goworka

29 czerwca br. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS odbyła się uroczysta sesja z okazji 50-tej rocznicy obrony pracy doktorskiej prof. dra hab. Tomasza Goworka (na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS).

Prof. Goworek (urodzony w 1934 roku  w Struży) jest cenionym na świecie fizykiem jądrowym badającym zjawisko anihilacji. Karierę naukową rozpoczynał w Katedrze Fizyki Doświadczalnej UMCS u prof. St. Ziemeckiego, gdzie został zatrudniony jeszcze przed uzyskaniem tytułu magistra. Brał udział w tworzeniu fizyki jądrowej w Lublinie pod kierunkiem prof. Włodzimierza Żuka. Jako pierwszy spośród fizyków lubelskich wyjechał w 1957 r na półroczny staż w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (w ówczesnym ZSRR). Zapoczątkował i rozwijał w Lublinie badania z wykorzystaniem zjawiska anihilacji pozytonów. Wielokrotnie wyjeżdżał na staże zagraniczne, m.in. do Uppsali (Szwecja), Strasburga, Tsukuby (Japonia). Jest autorem ponad 140 prac naukowych, kilku książek, zarówno z dziedziny fizyki, jak i lotnictwa, którym się pasjonował.

Uroczystość odbyła się podczas konferencji PSPA (Polish Seminar on Positron Annihilation), która organizowana jest cyklicznie od 50 lat; do roku 2007 przez Uniwersytet Wrocławski, od 2007 przez UMCS. Konferencja dotyczy wykorzystania antymaterii do badań materii, a dokładnie technik opartych na zjawisku anihilacji pozytonów (elektronów dodatnich). Można nimi badać zmiany w materii od 0.1 nanometra, czyli zobaczyć np. brak pojedynczego atomu w strukturze (tzw. defekty). Celem konferencji była wymiana doświadczeń pracowników naukowych tej dyscypliny, informacja o aktualnych osiągnięciach w samych badaniach, jak i w rozwoju nowych technik pomiarowych.

Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2015