IV Polski Kongres Przedsiębiorczości w Lublinie

Czwarta edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości odbyła się w Lublinie w dniach 27-28 października br. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym zgromadzili się przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju. Najważniejszym celem, jaki przyświecał organizatorom wydarzenia, było stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków.

Fot. B. Proll

Motywem przewodnim wydarzenia była synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. Kongres rozpoczął się sesją otwartą pt. "Trójpodział polskiej gospodarki: biznes - nauka - samorząd", w której uczestniczyli Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Teresa Bogacka oraz Prezes Ursus Bus Jan Wielgus. Członkowie panelu poruszali tematy związane ze współpracą biznesu, samorządu i nauki oraz jej wpływu na rozwój przedsiębiorczości i kapitał ludzki.


Prof. Michałowski podkreślił, że Lublin jest w stanie konkurować z dużymi ośrodkami, jak Warszawa lub Kraków, zaś UMCS  posiada odpowiednie zaplecze umożliwiające transfer technologii i ich komercjalizację, m.in. nowe Centrum Ecotech-Complex czy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Uczestnicy zgodzili się, że najważniejsza jest współpraca pomiędzy przedstawicielami nauki, przedsiębiorcami oraz administracją samorządową i ten proces już się w Lublinie rozpoczął.

W trakcie Kongresu odbyło się 24 paneli dyskusyjnych poświęconych najbardziej aktualnym tematom w polskiej gospodarce. W dyskusjach uczestniczyli specjaliści ze swoich dziedzin. Z ramienia naszej Uczelni byli to: Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw., Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego E-Humanistyka prof. dr hab. Jan Pomorski, Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej UMCS prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, dr Dagmara Kociuba z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz Wirginia Gieryng-Cieplak z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Przedsiębiorczości. Patronat medialny nad Kongresem objęło „Forum Przedsiębiorczości” w Dzienniku Gazecie Prawnej, „Biznes Plus” w Gazecie Wyborczej oraz Polsat News.

    Aktualności

    Data dodania
    31 października 2016