Intensywny Kurs Językowy w CJKP

1 września 2013 r. rozpoczął się kolejny Intensywny Kurs Językowy dla studentów programu Erasmus (EILC), organizowany przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Od 2004 r. koordynatorem kursów EILC na naszej uczelni jest dr Anna Dunin-Dudkowska, z-ca Dyrektora CJKP.

Fot. W. Kostko

W tym roku gościmy 45 osób z 10 krajów Unii Europejskiej i Turcji. Najliczniejsza grupa to Hiszpanie, Turcy, Niemcy i Słowacy. Przyjechali także przedstawiciele Portugalii, Włoch, Francji, Słowenii, Szwecji, Estonii i Czech. W ciągu 4 tygodni kursu studenci Erasmusa będą uczyli się języka polskiego, poznawali polską historię i kulturę, a także zwiedzali zabytki i atrakcje naszego miasta i regionu. Od października rozpoczną studia na różnych polskich uczelniach, w tym kilkanaście osób zostanie na UMCS.

Wszystkim studentom programu Erasmus życzymy sukcesów w nauce i miłego pobytu w Lublinie!

    Aktualności

    Data dodania
    2 września 2013