Inauguracja Programu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości

16 października 2014 roku o godz. 11.30 w Auli III na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbyła się Inauguracja Programu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości z udziałem Pana Włodzimierza Grudzińskiego – Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy Związku Banków Polskich, oraz Pana Wojciecha Golicza – Doradcy Zarządu ZBP i Sekretarza Komitetu ds. Standardów.

Opracowany pod patronatem Związku Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej służy stałemu podnoszeniu kwalifikacji kadr finansowych, poświadczanych certyfikatem ZBP na poziomie uzyskiwanych stopni zawodowych. System Standardów stanowi też uzupełnienie certyfikacji ECB EFCB opracowanej przez European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN), organizację non-profit zrzeszającą główne bankowe instytucje szkoleniowe w 26 krajach w Europie. Na podstawie umowy podpisanej 1 marca br. ze Związkiem Banków Polskich Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nabył zarówno prawo do organizowania egzaminów uprawniających do ubiegania się o stopnie zawodowe Dyplomowanego Pracownika Bankowego oraz Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych, jak i prawo do organizowania egzaminów na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB.

Uroczystość inauguracyjną otworzył prof. dr hab. Jerzy Węcławski, opiekun merytoryczny Programu Standardów w ramach UMCS. Następnie Przewodniczący Komitetu Standardów Pan Włodzimierz Grudziński wygłosił wykład otwarty „Nowe wyzwania dla banków”, a także przedstawił założenia, procedury certyfikacji i stopni zawodowych oraz korzyści wynikające z uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB i/lub stopni zawodowych. Odpowiadał również na pytania osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu ECB EFCB lub uzyskaniem nowych stopni zawodowych. 

Po wykładzie otwartym odbyło się spotkanie zamknięte, w którym oprócz gości ze Związku Banków Polskich oraz Dziekana Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. UMCS, udział wzięli członkowie Rady Programowej powołanej na potrzeby realizacji programu na UMCS:

 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Kierownik Katedry Bankowości WE UMCS, Przewodniczący Rady Programowej,
 • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS, Kierownik Katedry Finansów Publicznych WE UMCS,
 • dr Joanna Świderska, Katedra Bankowości, Koordynator Programu na UMCS,
 • Pani Ilona Skibińska-Fabrowska, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie,
 • Pan Wojciech Bielak, Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski SA w Lublinie.

Spotkanie zamknięte poświęcone zostało omówieniu szczegółów współpracy Związku Banków Polskich oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie realizacji Programu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości. W kontekście zbliżającego się planowanego terminu egzaminu ECB EFCB (21 listopada br.), a także opracowywanej na Wydziale Ekonomicznym oferty szkoleniowej przygotowującej do egzaminu ECB EFCB (studia podyplomowe i kursy dokształcające), rozważano dodatkowe możliwości zainteresowania programem podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów oraz pracowników banków z regionu lubelskiego. Rozmawiano również o możliwości szerszego udziału przedstawicieli ZBP w realizowanych na Wydziale Ekonomicznym procesach dydaktycznych, w szczególności na kierunku Finanse i rachunkowość.

Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie bankowości odsyłamy na stronę WE UMCS – do zakładki „Standardy Kwalifikacyjne w Bankowości”.

http://www.umcs.eu/pl/standardy-kwalifikacyjne-w-bankowosci-polskiej,5270.htm

Fot. Wydział Ekonomiczny UMCS

 

  Aktualności

  Data dodania
  20 października 2014