Inauguracja Lata Polonijnego 2016

13 lipca br. w sali widowiskowej ACK UMCS "Chatka Żaka", w obecności dostojnych gości i przedstawicieli władz Uczelni, odbyła się inauguracja Lata Polonijnego 2016. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele sponsorów, zaprzyjaźnionych instytucji i lokalnych mediów. Na sali zasiadło 170 słuchaczy Lata Polonijnego, kierownicy kursów, nauczyciele i pracownicy CJKP UMCS.

Lato Polonijne to różnorodne kursy języka oraz kultury polskiej dla Polonii i obcokrajowców, które tradycyjnie odbywają się w Centrum każdego roku w lipcu. Tegoroczne Lato Polonijne UMCS świętuje okrągły jubileusz: dokładnie czterdzieści lat temu, po raz pierwszy, rozpoczęto w Lublinie naukę języka polskiego dla cudzoziemców.

Fot. Bartosz Proll


Uczestnicy wydarzenia przybywający do Lublina mogą uczestniczyć w:

  1. Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej;
  2. Warsztatach Kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski);
  3. Warsztatach dla animatorów środowisk polonijnych "Wymiary polskości 2016".

Ten trzytygodniowy kurs przeznaczony jest zarówno dla osób nie znających języka polskiego, jak i dla tych, którzy pragną doskonalić swoją wiedzę w tym zakresie. Oprócz lektoratu języka polskiego, uczestnicy Lata Polonijnego mogą także brać udział w bogatym cyklu wykładów z historii kultury polskiej, prowadzonych w języku polskim i angielskim (do wyboru). Zajęcia odbywają się w 10-15 osobowych grupach, w zależności od stopnia znajomości języka polskiego.

W tegorocznym Lecie Polonijnym bierze udział 170 uczestników z 20 krajów świata, głównie z obszaru Unii Europejskiej, ponadto z Azji i Ameryki Południowej. Zajęcia rozpoczęły się 11 lipca i potrwają do 31 lipca.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie.

Uroczystą Inaugurację w "Chatce Żaka" uświetnił koncert tańców polskich w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego pod kierunkiem dyr. seniora Stanisława Leszczyńskiego oraz dyr. Lecha Leszczyńskiego.

    Aktualności

    Data dodania
    15 lipca 2016