Inauguracja Lata Polonijnego 2015

10 lipca br. w Chatce Żaka odbyła się uroczysta inauguracja Lata Polonijnego 2015.

Na imprezę przybyli dostojni goście: Ekscelencja Mieczysław Cisło - przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego i Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską, Dyrektor Danuta Czarnecka z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jerzy Deneka z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pani Ewelina Staniszewska i pan Grzegorz Nowak - przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponadto uroczystość uświetnili swą obecnością: pani Anna Atłas - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z Organizacji Edukacji Polskiej za Granicą ORPEG, a także przedstawiciele władz Lublina i UMCS z Prorektorami Prof. dr hab. Barbarą Hlibowicką-Węglarz i Prof. dr hab. Urszulą Bobryk na czele. Obecni byli także byli przedstawiciele sponsorów, zaprzyjaźnionych instytucji i lokalnych mediów. Na wypełnionej po brzegi sali zasiedli słuchacze Lata Polonijnego, kierownicy kursów, nauczyciele i pracownicy CJKP UMCS. Inaugurację uświetnił koncert tańców polskich w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego pod kierunkiem dyr. Seniora Stanisława Leszczyńskiego oraz dyrektora Lecha Leszczyńskiego. Słuchacze podziękowali za występ gorącymi brawami.

6 lipca br. już po raz 25. w Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS rozpoczęła się kolejna edycja Lata Polonijnego. Na trzy kursy: Letnią Szkoła Języka i Kultury, Warsztaty Metodyczne dla Nauczycieli Polonijnych i „Wymiary Polskości” – warsztaty dla działaczy i animatorów środowisk polonijnych przyjechało 151 osób z 22 krajów świata. Kursy te są współfinasowane z grantów uzyskanych przez CJKP w konkursach organizowanych przez MNiSW, MEN i MSZ. Przez trzy tygodnie nasi goście będą zgłębiać tajniki języka polskiego, kultury, literatury, historii i geografii oraz poznawać zagadnienia specjalistyczne, takie jak m.in. metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, psychologia, pedagogika, praca z dziećmi z problemami szkolnymi, polityka. Będą zwiedzać Lublin i jego okolice: Kazimierz, Nałęczów, Kozłówkę, Zamość, a niektórzy także Kraków. Obok uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i wycieczkach, słuchacze Lata Polonijnego będą brać oglądać filmy polskie, brać udział w warsztatach translatorycznych i teatralnych, uczestniczyć w licznych koncertach, spotkaniach, konkursach i imprezach obrzędowych. Nauczą się tańczyć poloneza i śpiewać polskie piosenki. Jak co roku program zajęć wakacyjnych jest bardzo bogaty i urozmaicony. Mamy nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych tegoroczne Lato Polonijne zakończy się sukcesem, a jego uczestnicy staną się w swoich krajach swoistymi ambasadorami języka polskiego i polskiej kultury, ale także UMCS i Lublina.

fot. Wiaczesław Kostko

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2015