Immatrykulacje 2015/2016

1 października na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu odbyły się uroczyste immatrykulacje studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016.

W tym roku naukę  w UMCS rozpoczęło ponad 9300 studentów, czyli nieznacznie więcej, niż w ubiegłym roku o tej samej porze.

Ze wstępnych wyników tegorocznej rekrutacji wynika, że zainteresowanie naszą ofertą kształcenia generalnie nie maleje – wręcz odwrotnie, zwłaszcza w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, gdzie liczba przyjętych jest wyraźnie wyższa, niż w ubiegłym roku – jest to blisko 6 000 osób (5989 – w ubiegłym roku o tej porze było ich 5841).

Widać, że młodzież chętniej wybiera kierunki z bogatej oferty studiów bezpłatnych - studia płatne, czyli niestacjonarne są rzadziej wybierane. Niż demograficzny jest zauważalny na studiach niestacjonarnych, zwłaszcza II stopnia – ale jest to tendencja ogólnopolska.

Generalnie jednak w tym roku mamy powody do zadowolenia, cieszy nas także spora liczba przyjętych studentów zagranicznych, głównie z Ukrainy. W tym roku przyjęliśmy na I rok studiów ok. 700 obcokrajowców –  są to wciąż dane wstępne.

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się następujące kierunki:
- prawo,
- finanse i rachunkowość,
- psychologia,
- bezpieczeństwo wewnętrzne,
- anglistyka,
- ekonomia,
- kierunek prawno-biznesowy.

Pod względem liczby osób, przypadających na 1 miejsce w czołówce był jazz i muzyka estradowa.

Fot. Robert Frączek

    Aktualności

    Data dodania
    5 października 2015