Immatrykulacja studentów w roku akademickim 2016/2017

1 października br. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017. Podczas uroczystości, w obecności władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu, studenci złożyli ślubowanie. Immatrykulacje studentów pierwszego roku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach odbyły się z kolei 3 października br. w budynku Collegium Novum w Puławach.

W roku akademickim 2016/2017 naukę na pierwszym roku studiów w UMCS rozpocznie ponad 9000 studentów. 

Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2016