III Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina

Owacjami na stojąco zakończył się III Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina. Wydarzenie odbyło się w dniach 12-13 maja br. i wpisywało się w program obchodów Jubileuszu 700-lecia Miasta. Inicjatywa wywodzi się ze środowiska akademickiego, a jego inicjatorką jest prof. dr hab. Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich UMCS oraz dyrygentka i kierownik artystyczny Chóru Akademickiego UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej. Festiwal od początku jest współorganizowany przez Prezydenta Lublina oraz Rektora UMCS. Ideą przyświecającą jego powstaniu była wymiana doświadczeń muzyków z różnych państw, a także promocja polskiej muzyki chóralnej poza granicami kraju.

fot. UM Lublin

W tegorocznej edycji wystąpiły przed publicznością:

  • Chór Associazione Filarmonica Santa Cecili z Włoch,
  • Chór mieszany „Gaudeamus” Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki z Ukrainy,
  • Chór „Tonfarbe” z Niemiec,
  • Abchaski Chór Państwowy im. Gurama Kurashviliego z Gruzji.

Pierwszego dnia Festiwalu w Trybunale Koronnym odbyła się prezentacja chórów w repertuarze narodowym. Punktem kulminacyjnym był jednak koncert w Filharmonii Lubelskiej. Zagraniczni goście wraz z Chórem Akademickim UMCS, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie oraz solistami – Małgorzatą Rodek i Jarosławem Brękiem, pod batutą prof. Urszuli Bobryk, wykonali przepiękne oratorium „Exegi Monumentum” Romualda Twardowskiego. Warto podkreślić, że kompozytor zaszczycił wydarzenie swoją obecnością.

Po  koncercie Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk, wręczył medale 700-lecia Lublina. Miło nam poinformować, że to szczególne wyróżnienie otrzymała prof. dr hab. Urszula Bobryk, Chór Akademicki UMCS oraz przedstawiciele zaproszonych chórów. Gratulacje występującym złożył także Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz dyrektor Filharmonii Lubelskiej, dr Jan Sęk.

Na zakończenie koncertu zabrzmiał jeszcze hymn łaciński ku czci św. Stanisława Szczepanowskiego „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu wszystkich chórów. Festiwal przysporzył wielu wspaniałych wrażeń i wzruszeń, o czym świadczą entuzjastyczne reakcje licznie zgromadzonej publiczności.

Fot. UM Lublin

Fot. UM Lublin

Fotorelacja z I dnia Festiwalu, fot. B. Proll:

    Aktualności

    Data dodania
    15 maja 2017