Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022

Pragniemy poinformować, że dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, a także współtwórca programu Study in Lublin oraz Strategii Lublin 2020 i 2030 został laureatem Nagrody „Gwiazda Umiędzynarodowienia 2022” w kategorii Public Diplomacy Star. Wyróżnienie zostanie wręczone podczas gali konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” we Wrocławiu.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia - pod patronatem przewodniczącego KRASP prof. Arkadiusza Mężyka.

Podczas spotkania z przedstawicielami władz rektorskich dr Mariusz Sagan zaakcentował rolę międzynarodowej aktywności akademickiej w rozwoju Lublina i podkreślił, że uzyskanie ww. nagrody nie byłoby możliwe bez zaangażowania poszczególnych uczelni, w tym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dyrektor docenił duży wkład i aktywność UMCS na polu umiędzynarodowienia oraz wysoką liczbę zagranicznych studentów kształcących się na uczelni.

Przypomnijmy - na naszej Alma Mater studiuje ok. 1 800 cudzoziemców z ok. 45 krajów świata, co przekłada się na 10% wszystkich studentów Uniwersytetu. Pomimo trwającej już kolejny rok sytuacji pandemicznej oraz obecnego niżu demograficznego, uczelnia utrzymuje wskaźniki rekrutacyjne na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. W tym roku naukę na UMCS rozpoczęło blisko 760 obcokrajowców. Zauważalna jest również dywersyfikacja kierunków pochodzenia młodzieży z zagranicy rozpoczynającej kształcenie na naszym Uniwersytecie. Mimo, że liczną grupę stanowią nadal studenci zza wschodniej granicy (Białoruś, Ukraina), obserwujemy również wzrost zainteresowania naszą ofertą młodzieży m.in. z Afryki czy Azji.

Warto podkreślić, że UMCS realizuje specjalne programy integracyjne dedykowane usprawnieniu uczelni w zakresie obsługi cudzoziemców. Na Uniwersytecie funkcjonują także: Biuro ds. Studiów i Studentów Zagranicznych, Biuro ds. Studenckich, Biuro ds. Projektów Promocyjnych oraz Biuro Rekrutacji, które wspierają studentów z zagranicy. Pracownicy UMCS pomagają cudzoziemcom poznać szeroko rozumiane środowisko akademickie i zasady obowiązujące na Uniwersytecie.

Pragniemy, aby obcokrajowcy podejmujący kształcenie w naszej Alma Mater czuli się w pełni związani ze społecznością UMCS, dlatego dużą wagę przykładamy do ich integracji z polskimi studentami. Cykliczne spotkania czy wspólna działalność kulturalna i sportowa to tylko niektóre przykłady inicjatyw, mających na celu zaangażowanie studentów - cudzoziemców w życie akademickie UMCS.

Jako wspólnota akademicka jesteśmy dumni, że działalność Uniwersytetu i wsparcie w działaniach umiędzynarodowienia miasta, dają tak widoczny efekt i ugruntowują pozycję akademickiego Lublina na mapie Polski.

Serdecznie gratulujemy laureatowi!

Więcej informacji o Konkursie http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2022