Gaudeamus w Puławach!

Uroczyste Gaudeamus Igitur zabrzmiało w Puławach. Blisko dwieście osób rozpoczęło rok akademicki 2014/15 na Wydziale Zamiejscowym UMCS. 2 października br. w Collegium Novum odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku z udziałem Władz Rektorskich i Dziekańskich oraz licznie zaproszonych gości, połączona z otwarciem nowego Wydziału. Żacy ślubowali m.in. zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy dla dobra Ojczyzny oraz dbać o godność studenta i dobre imię Uniwersytetu. Immatrykulacji dokonali: prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS oraz dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach.

Na pierwszym roku naukę rozpoczęli studenci studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych: Chemii technicznej i Administracji publicznej oraz kierunku Public relations i doradztwo medialne (studia stacjonarne I stopnia). W ofercie kształcenia znajdują się również studia podyplomowe.

Kierunkiem wiodącym Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach jest Chemia techniczna - studia I stopnia, inżynierskie, 4-letnie o profilu praktycznym. Chemia techniczna to unikatowy kierunek, przygotowany przez UMCS we współpracy z pracownikami Zakładów Azotowych w Puławach oraz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, będący odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rynku pracy na specjalistów z tego zakresu. Program przewiduje dużą liczbę praktyk m.in. w Zakładach Azotowych, Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym a także Instytucie Ogrodnictwa (Oddział Pszczelnictwa w Puławach). Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np. w przemyśle chemicznym oraz biotechnologicznym, zakładach produkcyjnych, laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych a także diagnostycznych jak również w instytucjach wdrażających nowe technologie.

Najmłodszy, dwunasty Wydział UMCS utworzono 21 czerwca 2013 r. z inicjatywy prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, Rektora UMCS na mocy porozumienia o współpracy z Zakładami Azotowymi w Puławach, zakładającego m.in. organizację i prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku Chemia techniczna, a także studiów podyplomowych dla pracowników Zakładów, praktyk studenckich i staży dla studentów UMCS. Umowa przewiduje również, m.in., współpracę badawczą oraz komercjalizację wyników badań. Dziekanem Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach jest dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw., zaś Prodziekanem – prof. dr hab. Zbigniew Hubicki.

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach powstał na bazie Puławskiej Szkoły Wyższej i mieści się w budynku Collegium Novum. 30 września 2014 r. Szkoła - po 17 latach działalności na rzecz puławskiego społeczeństwa - uroczyście zakończyła działalność. 2 października, podczas immatrykulacji studentów I roku prof. Janusz Kalbarczyk, Rektor Puławskiej Szkoły Wyższej przekazał sztandar szkoły oraz insygnia władzy prof. Stanisławowi Michałowskiemu, Rektorowi UMCS. 

 

Fot. Magdalena Kozak-Siemińska

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2014