Erasmus Student Network ATHENA na UMCS

W dniach 10-12 maja br. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościł studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum Uniwersytetów Europejskich ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance). Trzy dni intensywnych spotkań i warsztatów zwieńczyła uroczystość oficjalnego uruchomienia Erasmus Student Network ATHENA – pierwszego takiego zrzeszenia wśród ponad czterdziestu aktualnie działających konsorcjów europejskich.

Podczas wydarzenia członkowie sekcji ESN z UMCS, Hellenic Mediterranean University z Grecji, Polytechnic Institute of Porto z Portugalii, University of Maribor ze Słowenii, University of Orléans z Francji, University of Siegen z Niemiec, Vilnius Tech z Litwy oraz University of Vigo z Hiszpanii omawiali plany przyszłych aktywności i wyzwań czekających ESN ATHENA, a także podnosili swoje kompetencje w zakresie umiejętności miękkich, takich jak autoprezentacja czy zarządzanie kryzysem.

W ramach wydarzenia swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, Komisji Europejskiej, ESN Polska (Dominika Guzik, prezydentka ESN Poland, poprowadziła panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli uniwersytetu, miasta i studentów), ESN International (Juan Rayón González, prezydent ESN International, uczestniczył w oficjalnym podpisaniu statutu organizacji ESN ATHENA), European Personel Selection Office (EPSO) oraz International Commitee for Education (ICE). W spotkaniach uczestniczyła także przedstawicielka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Oliwia Surman.

Wydarzenie inaugurujące ESN ATHENA było wyjątkowe, ponieważ sieć Uniwersytetów Europejskich jako pierwsza z 44 tego typu konsorcjów stworzyła jedną jednostkę zrzeszającą wszystkie sekcje ESN. Jak podkreślił podczas spotkania Juan Rayón González, prezydent ESN International, ta inicjatywa jest bardzo dobrą praktyką i propozycją do wdrożenia przez pozostałe uczelnie zrzeszone w tego rodzaju sieciach. 

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (2020).

Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich ATHENA działa na zasadzie partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego regionów Unii Europejskiej, które współpracują ze sobą, realizując zadania na rzecz studentów, naukowców oraz społeczeństwa. Współpraca ta wzmacnia wymianę akademicką m.in. poprzez prowadzenie wspólnych programów studiów, projektów czy szkoleń. 

UMCS dołączył do sieci w maju 2022 r. Rozmowy w sprawie dołączenia naszej uczelni do konsorcjum były prowadzone od listopada 2021 r., a w lutym 2022 r. odbyło się spotkanie z rektorami uniwersytetów uczestniczących w sieci, po którym zdecydowano o dołączeniu lubelskiego ośrodka do sieci ATHENA. Działania prowadzone w ramach konsorcjum mają na celu kształtowanie cyfrowej transformacji społeczeństw, a także wspieranie rozwoju zrównoważonej i bezpiecznej gospodarki cyfrowej.

Tekst – Diana Szczepańska
Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    15 maja 2023