Dzień Kreatywności na Wydziale Ekonomicznym

23 maja br. na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbył się Dzień Kreatywności. Była to już druga impreza angażująca pracowników i studentów w życie Wydziału, organizowana przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

W czasie Dnia Kreatywności studenci WE na tablicach zapisali swoje oczekiwania i opinie na temat Wydziału oraz przedstawili wizję uczelni marzeń. Ich wypowiedzi dotyczyły czterech grup zagadnień: co Ci się podoba na naszym Wydziale; co chciałbyś/chciałabyś zmienić na naszym Wydziale; czym Wydział może się pochwalić; na uczelni Twoich marzeń: 1) znajduje się …, 2) nie brakuje …, 3) można … .

Wśród wpisów dominowały pozytywne opinie dotyczące władz dziekańskich i panującej atmosfery. Oczekiwania dotyczyły głównie zwiększenia ilości miejsc parkingowych. W opinii uczestników Dnia Kreatywności Wydział może się szczególnie pochwalić nowoczesną Aulą nr 3.

Do pomysłu zorganizowania Dnia Kreatywności bardzo życzliwie odniósł się Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw., a w samą organizację imprezy zaangażowały się Katarzyna Pycka i Edyta Oberda z Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS wspierane przez p. Aleksandrę Jońską ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS.

Organizatorzy: dr Dagmara Kociuba – Koordynator CIKB UMCS, przy wsparciu merytorycznym dr hab. Anny Jarosz-Wilkołazkiej, prof. UMCS, uczestniczki II edycji TOP 500 Innovators.

 

    Aktualności