Dzień Erasmusa na UMCS

7 marca na UMCS świętowano Dzień Erasmusa.

Podczas wydarzenia wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w dwóch sesjach dotyczących organizacji wyjazdów studenckich Programu Erasmus, przeplatanych muzyką, występami studentów, wspomnieniami z wyjazdów na studia za granicą i konkursami. Uczestnicy mieli także możliwość porozmawiania ze studentami zagranicznymi, którzy w tym semestrze studiują w ramach wymiany na UMCS i zebrania informacji o ich uczelniach, miastach i życiu studenckim za granicą.

Organizatorzy - Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS i studenci z Erasmus Student Network UMCS - połączyli Dzień Erasmusa z aktualnie trwającą na wydziałach rekrutacją na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus na rok 2017/18. W związku z tym, podczas tegorocznego Dnia Erasmusa, odbyła się także kampania informacyjna dotycząca zasad uczestnictwa w Programie, zasad kwalifikacji, stawek dofinansowania wyjazdów studenckich czy zasad zaliczania studiów odbytych za granicą.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2017