Drzwi Otwarte w CJKP UMCS

13 marca br. w ramach uniwersyteckich Drzwi Otwartych, organizowanych w tym roku pod hasłem „Wybierz swój klucz do sukcesu”, w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS odbyła się prezentacja oferty CJKP dla cudzoziemców i Polaków zza granicy, którzy przed rozpoczęciem studiów lub w ich trakcie chcą nauczyć się lub udoskonalić swoją znajomość języka polskiego i poznać historię i kulturę naszego narodu.

Spotkanie z kandydatami, w którym uczestniczyli także tegoroczni słuchacze Centrum, rozpoczął wykład Dyrektora CJKP prof. dra hab. Jana Mazura o tym, dlaczego warto uczyć się języka polskiego. Języka polski został pokazany jako narzędzie komunikacji, dzięki któremu osoby znające go mogą podejmować studia w Polsce, starać się o pracę w wielu firmach i instytucjach międzynarodowych w Polsce i za granicą, zdobywać granty, stypendia i kredyty na uczelniach polskich i zagranicznych, pracować w ambasadach i konsulatach, zdobywać inne atrakcyjne zawody i stanowiska, przystępować do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Następnie pokazana została prezentacja na temat działalności CJKP, jego oferty edukacyjnej i stylu prowadzenia poszczególnych kursów i studiów. Wystąpienie dra Bartłomieja Maliszewskiego było bogato ilustrowane fotografiami z najciekawszych wydarzeń z życia Centrum. Kolejnym punktem programu były występy studentów CJKP, którzy przedstawili zabawny Kabaret, pokazujący w humorystyczny sposób historię cudzoziemca przybywającego na studia do Lublina i przemiany, jakie w nim zachodzą w ciągu roku pobytu w naszym Centrum.

Następnie studenci „zerówki” przedstawili nowatorską inscenizację bajki „Kopciuszek” z zabawnym epilogiem pt. „Kopciuszek w XXI wieku”. Kolejnym punktem był występ naszych studenckich aktorów z fragmentami utworów W. Szekspira w języku angielskim pt. Różne oblicza miłości, nagrodzonych na XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Szekspirowskim. Przedstawienia te zostały przygotowane pod kierunkiem nauczycieli CJKP: mgr Barbary Guziuk-Świcy, dr A. Trębskiej-Kerntopf, dr A. Butcher i dr A. Dunin-Dudkowskiej.

Na zakończenie odbył się występ zespołu muzycznego, który wykonał kilka piosenek i utworów instrumentalnych. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania różnorodnej działalności CJKP i zachęcenia cudzoziemców do nauki języka i studiów na UMCS. Jednocześnie przyczyniło się do integracji naszych tegorocznych słuchaczy i pokazało część ich dotychczasowych osiągnięć. Mamy nadzieję, że wielu naszych gości spotkamy we wrześniu na kursie języka polskiego przygotowującym do studiów na UMCS lub lektoratach w ciągu kolejnego roku akademickiego na naszej uczelni.

Anna Dunin-Dudkowska
Fot. W. Kostko

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2015