Drzwi Otwarte UMCS 2016

„Przyjdź. Zobacz. Zostań.” - pod takim hasłem 11 marca br. w ACK UMCS „Chatka Żaka” odbyły się Drzwi Otwarte UMCS.

Proces o czary, śmiechoterapia, blaski i cienie promieniotwórczości, kreatywne gry i zabawy, współczesna biochemia bez tajemnic, warsztaty: rzeźbiarskie, telewizyjne i radiowe, zajęcia z rysunku, ćwiczenia z fizjologii roślin, stand-up ekonomiczny czy Wielka Gra Babeczkowa - to tylko niektóre propozycje z niezwykle bogatej oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej, które tego dnia przygotował Uniwersytet. W spotkania z kandydatami i promocję wydarzenia zaangażowane były zarówno Wydziały, jak i jednostki ogólnouniwersyteckie.

Fot. Konrad Cichoń, Tomasz Brzozowski, Mateusz Kolarz, Paweł Jusyn

Drzwi Otwarte UMCS 2016 zostały zainaugurowane w „Chatce Żaka” przez Rektora, prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego oraz Prorektor ds. Studenckich, prof. dr hab. Urszulę Bobryk.

Przestrzeń „Chatki” podzielona została na specjalne strefy tematyczne: edukacji (prezentacja oferty poszczególnych jednostek UMCS), aktywności (życie studenckie, pokazy, prezentacje, konkursy, gry, fotobudka) i relaksu (w której można było chwilę odpocząć i na spokojnie przeanalizować otrzymane informacje).

Tego dnia uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w:

  • spotkaniach z doradcami zawodowymi z Biura Karier UMCS,
  • spotkaniach z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa, którzy przedstawili praktyczne informacje nt. matury,
  • grze miejskiej „Odkryj UMCS”,
  • rozgrywkach sportowych o Puchar Rektora UMCS,
  • wycieczce po kampusie UMCS,
  • wycieczce po Radiu i TV UMCS.

Podczas inicjatywy kandydaci na studia zostali poinformowani o możliwości odbywania części studiów w ramach programu Erasmus, a także mieli okazję zapoznać się z członkami Samorządu Studentów UMCS. Od wczesnych godzin porannych w Centrum Chińskim He Shuifa UMCS odbywał się zaś finał popularnego wśród uczniów konkursu językowego „The Faces of America”.

Przez cały dzień prowadzona była również transmisja internetowa wydarzenia, którą realizowali: TV UMCS i zespół Inkubatora Medialno - ­Artystycznego przy współpracy z PlatonTV.

Podczas tegorocznych Drzwi Otwartych chcieliśmy też nawiązać aktywny kontakt z użytkownikami mediów społecznościowych. Zorganizowaliśmy dla nich wiele konkursów, m.in. fotograficznych. Z myślą o nich 11 marca br. uruchomiliśmy także SnapChata UMCS, który uzupełnia kanały Uczelni prowadzone na Facebooku, YouTube, Twitterze i Instagramie.

Drzwi Otwarte UMCS zakończył występ formacji FISH EMADE TWORZYWO, który supportowały Zespoły UMCS.

    Aktualności