Drzewka z okazji 700-lecia Miasta Lublin

Pod koniec listopada w Ogrodzie Botanicznym UMCS Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta z okazji 700-lecia miasta Lublina posadzili imiennie sygnowane buki zwyczajne "Fagus sylvatica L". Akcję pod kątem logistycznym przygotowały: dyrektor Ogrodu dr Grażyna Szymczak i dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Justyna Jędruch. W ten sposób Ogród Botaniczny UMCS włączył się w obchody jubileuszu 700-lecia Grodu nad Bystrzycą.

fot. Bartosz Proll

Drzewa trafiły do Ogrodu 16 listopada br., tj. w dniu odbywającej się w Lublinie akcji „700 drzew na 700-lecie Miasta Lublin” - bezpłatnego przekazania mieszkańcom 700 sadzonek drzew z okazji jubileuszu Miasta. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była radna Sejmiku Bożena Lisowska, zaś sadzonki przekazała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Wśród drzewek rozdawanych mieszkańcom były sadzonki buka, dębu, sosny, modrzewia i jarzębiny pochodzące ze szkółki kontenerowej „Marynopole” położonej na terenie Nadleśnictwa Gościeradów.

Akcja nawiązująca do jubileuszu 700-lecia miasta Lublin miała na celu podkreślenie roli i znaczenia drzew w przestrzeni miejskiej, popularyzację lokalnych działań proekologicznych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2017