Dni Honorowego Krwiodawstwa

Już od 1972 roku obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Rokrocznie święto trwa od 22 do 26 listopada i towarzyszą mu liczne uroczystości związane z nadawaniem odznaczeń Honorowego Dawcy Krwi.

Krew jest najcenniejszym darem życia oraz dla wielu chorych szansą na szybszy powrót do zdrowia. Rejestrowanie się jako dawca krwi jest istotne szczególnie teraz, w trudnym okresie pandemii. Poza krwią możliwe jest także oddawanie osocza przez ozdrowieńców, czyli osoby, które przebyły Covid-19. Ponadto podczas wizyty w RCKiK można zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku.

Jak zapewnia lek. med. Małgorzata Orzeł – Dyrektor Regionalengo Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie –  oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Personel Centrum, jak i dawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. Przed każdym oddaniem krwi u potencjalnego dawcy wykonywane są badania laboratoryjne i badanie lekarskie na podstawie, których jest on kwalifikowany do oddania krwi.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Dyrektor Małgorzaty Orzeł, w której zachęca do oddawania krwi i osocza oraz tłumaczy  dlaczego jest to tak niezwykle ważne.

Na stronie RCKiK w Lublinie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wymogów, które powinien spełniać potencjalny donator, opis przygotowania oraz przebiegu procesu oddawania krwi i lista placówek, gdzie można ją oddać.

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2020