Debata jubileuszowa "Między historią a współczesnością"

"Między historią a współczesnością: co współtworzymy - co dziedziczymy? 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie" - to tytuł jubileuszowej debaty zorganizowanej z okazji kończących się obchodów 70-lecia UMCS.

Tematyka genezy powstania i początków organizacji uczelni, formowania się społeczności akademickiej, etapów działalności badawczej i edukacyjnej wobec polityki naukowej państwa i względem rozwoju miasta czy kwestie urbanistyczne i architektoniczne dot. miasteczka akademickiego - to jedne z wielu zagadnień, które podczas spotkania poruszyli historycy kilku pokoleń i różnych specjalności.

W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (Instytut Historii UMCS), prof. dr hab. Janusz Wrona (Instytut Historii UMCS), dr Dorota Gałaszewska (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych), dr Marcin Kruszyński (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie) i mgr Izabela Pastuszko (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie).

Władze UMCS reprezentowali: Rektor prof. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Kształcenia prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz i Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. Ryszard Dębicki.

Debatę prowadzili pracownicy Instytutu Historii UMCS: prof. dr hab. Jan Pomorski i dr Ewa Solska. Inicjatywa odbyła się 6 listopada br. na Wydziale Humanistycznym.

Fot. Aneta Adamska

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    6 listopada 2014