Benefis Stanisława Leszczyńskiego

28 listopada 2016 r. obchodzony był benefis Stanisława Leszczyńskiego, założyciela Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Wydarzenie zatytułowane „90 lat życia. 70 lat pracy artystycznej” odbyło się w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

W imieniu władz rektorskich UMCS gratulacje jubilatowi złożyli prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz prof. dr hab. Urszula Bobryk. Obecni byli także przedstawiciele samorządu województwa i miasta. Uroczystość uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Orkiestry Wojskowej w Lublinie. Drugą część wydarzenia rozpoczął koncert Krzysztofa i Wojciecha Cugowskich. Następnie były tańce sądeckie, kapela seniorów, Zespół NeoKlez z gośćmi, a także „Kujawiak z oberkiem". Benefis zakończył się „Mazurem” z okresu Księstwa Warszawskiego w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego UMCS.

Fot. Bartosz Proll

Stanisław Leszczyński ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz 4-letnie studia choreograficzne CPARA. To założyciel, a także w latach od 1953 do 2009 r., dyrektor, kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Swoje zainteresowania folklorystyczne Leszczyński rozwijał od najwcześniejszych lat, zbierając materiały repertuarowe (przyśpiewki, tańce, obrzędy),  które od 1950 roku wykorzystywał w pracy z zespołami. Równolegle z działalnością w UMCS, od 1953 r. do 1962 r., był wizytatorem szkół, a następnie nauczycielem w Studium Nauczycielskim nr 1 w Lublinie i wicedyrektorem Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Lublinie.

Oprócz ZTL UMCS, Stanisław Leszczyński założył również Zespół Tańca Ludowego „Gracja”, Zespół Tańca Ludowego PSS Społem w Świdniku oraz Zespołu Tańca Ludowego Ziemi Chełmskiej. Był także konsultantem w dziedzinie choreografii w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie, jurorem na wielu przeglądach, eliminacjach i festiwalach. Posiada najwyższą  instruktorską kategorię „S”.  Przez wiele lat wchodził w skład kadry artystycznej Centralnych Dożynek.

W ramach wymiany przygranicznej opracował tańce polskie w Brześciu. Dokonał nagrań, zebrał i opracował pierwowzór tańców chełmskich oraz tańców lubelskiego Podlasia. Jest autorem licznych układów choreograficznych i opracowań książkowych.

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2016