Praca w organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury jest atrakcyjną opcją dla osób rozpoczynających swoją przygodę zawodową oraz dla tych, którzy w swoim życiu zawodowym potrzebują zmian. Jednocześnie możliwości oferowane przez NGO’sy i sektor kultury są często niedostrzegane lub niedoceniane przez poszukujących pracy.

Chcąc przybliżyć sferę III sektora, 26 marca br. w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” odbyły się Konferencja i Targi "ALTERKARIERA", poświęcone możliwości rozwoju zawodowego w organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury.
 
Chętni mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat pracy i finansowania organizacji pozarządowych i instytucji kultury, alternatywnych ścieżek kariery, blasków i cieni wolontariatu, aktywności obywatelskiej oraz ekonomii społecznej. Odbyły się także wystąpienia, warsztaty, dyskusje oraz prezentacje ofert wolontariatu, praktyk i staży. 

Organizatorem był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, zaś Partnerami - Homo Faber i Urząd Miasta Lublin.
 
Fot. Robert Frączek

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2015