82. rocznica mordu na profesorach lwowskich

2 lipca br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę mordu na profesorach lwowskich. Z tej okazji złożono kwiaty przy Pomniku Rozstrzelanych Profesorów Lwowskich, w pobliżu Biblioteki Głównej UMCS. Z ramienia Związku Uczelni Lubelskich w wydarzeniu wziął udział Prorektor ds. ogólnych UMCS dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Wojciech Załuska.

Organizatorem inicjatywy było Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej RP oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie. Przypomnijmy - 4 lipca 1941 r. Niemcy rozstrzelali na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie dwudziestu dwóch polskich naukowców – profesorów z lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania. Zebrani na lubelskich uroczystościach oddali hołd poległym ofiarom. 

Po złożeniu kwiatów odbyła się msza św. w intencji pomordowanych oraz innych ofiar totalitaryzmu faszystowskiego i sowieckiego w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, a następnie Piotr Kuźniak zaprezentował wykład pt. „Życie i twórczość prof. Antoniego Cieszyńskiego” (profesor stomatologii rostrzelany we Lwowie). Organizatorzy chcieli bowiem, aby uroczystości rocznicowe były także okazją do upowszechniania wiedzy o poległych i historii Kresów.

Fot. Krzysztof Radzki/Radio Lublin

    Aktualności

    Data dodania
    3 lipca 2023