70-lecie Lubelskiego Ośrodka Geograficznego

17 czerwca br. Lubelski Ośrodek Geograficzny rozpoczął świętowanie 70-lecia swojego istnienia.

Z tej okazji, w obecności władz rektorskich i dziekańskich UMCS, odbyła się jubileuszowa sesja, połączona z nadaniem tytułu Honorowego Profesora - prof. Andrzejowi Kostrzewskiemu - wybitnemu geografowi, geomorfologowi i geoekologowi, związanemu naukowo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej stanowi formę szczególnego wyróżnienia i jest nadawany przez Senat UMCS osobom zasłużonym dla Uniwersytetu w dziedzinie dydaktyki, kształcenia kadry i współpracy w zakresie nauki i sztuki.

Prof. Kostrzewski otrzymał to wyróżnienie w dowód uznania za szczególny wkład w realizację wieloletniej i aktywnej współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w zakresie badań naukowych, kształcenia kadry naukowo-dydaktycznej oraz za działania zmierzające do włączenia Roztoczańskiego Parku Narodowego do Państwowej Sieci Monitoringu Środowiska.

Podczas uroczystości zostały również wręczone medale:
Medal AMICIS UNIVERSITATIS MARIAE CURIE SKŁODOWSKA otrzymali mgr Beata Sielewicz i mgr inż. Zdzisław Strupieniuk. Medal ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ otrzymał zaś prof. Marian Harasimiuk.

W dalszej kolejności swoje wykłady wygłosili dr Krystyna Harasimiuk („Lwowskie korzenie lubelskiej geografii”) i prof. Radosław Dobrowolski - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS („70 lat lubelskiego ośrodka geograficznego”).

Zwieńczeniem części jubileuszowej w ECOTECH-COMPLEX był koncert Piotra Selima z Lubelskiej Federacji Bardów pt. "Specjalista od wzruszeń".

Druga część obchodów 70-lecia Lubelskiego Ośrodka Geograficznego odbyła się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Towarzyszył jej wernisaż wystawy pt."70 lat lubelskiego ośrodka geograficznego", odsłonięcie tablic pamiątkowych, a także posiedzenia:  Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych, Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Z okazji 70-lecia Lubelskiej Geografii w dniach 17 - 21 czerwca br. odbył się także Kongres Geografów Polskich pt.“Granice Geografii”, połączony z LX Zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich.

Fot. Bartosz Proll

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 czerwca 2015