3 miliony zł dla naukowców z UMCS w ramach konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17 – na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach. Miło nam poinformować, że naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pozyskali 3 mln zł na finansowanie projektów badawczych.

Wśród laureatów konkursu OPUS 22 znaleźli się:

1. dr hab. Michał Łuszczuk, prof. uczelni (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS)
tytuł: Dyplomacja naukowa w Europie Północnej
kwota: 1 033 540 PLN

2. dr hab. Agata Bartyzel (Instytut Nauk Chemicznych UMCS)
tytuł: Nowe substancje o szerokim spektrum aktywności na ośrodkowy układ nerwowy: optymalizacja ich wielocelowego profilu działania (projekt w konsorcjum; UMCS jest partnerem, Uniwersytet Medyczny w Lublinie liderem)
kwota 1 944 680 PLN (dla UMCS 84 180 PLN).

3. prof. dr hab. Patryk Oleszczuk (Instytut Nauk Chemicznych UMCS)
tytuł: Chemiczne i biologiczne transformacje nanocząstek na bazie metali i ich rola w transmisji nowo pojawiających się zanieczyszczeń z gleby do diety człowieka (projekt w konsorcjum; UMCS jest partnerem, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie liderem)
kwota: 1 691 820 PLN (dla UMCS 244 000 PLN)

W ramach konkursu SONATA 17 granty uzyskali:

1. dr Olga Kielak (Instytut Filologii Polskiej UMCS)
tytuł: Polskie ludowe relacje między człowiekiem i rośliną (na przykładzie krzewów). Badania z pogranicza etnolingwistyki i etnobotaniki
kwota: 234 394 PLN

2. dr Katarzyna Szałapata (Instytut Nauk Biologicznych UMCS)
tytuł: Preparaty dwuskładnikowe w zwalczaniu zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje chorobotwórcze
kwota: 1 187 380 PLN

3. prof. dr hab. Patryk Oleszczuk (Instytut Nauk Chemicznych UMCS)
tytuł: Demetalizacja osadów ściekowych w kierunku otrzymania surowców do produkcji bezpiecznych pofermentów i kompostów (projekt w konsorcjum UMCS jest partnerem, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie liderem)
kwota: 1 519 800 PLN (dla UMCS 298 800 PLN)

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Podlegają oni kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu. W tej edycji konkursu, oprócz wniosków obejmujących krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy Lead Agency Procedure w programie Weave. Dzięki tej ścieżce możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

Z kolei konkurs SONATA 17 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe (trwających 12, 24 lub 36 miesięcy).

Więcej informacji o konkursach na stronie NCN.

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2022