25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń

W dniach 8-9.06.2015 r. na Zamku Lubelskim i na Wydziale Politologii UMCS trwała ogólnopolska konferencja naukowa, poświęcona doświadczeniom kształtowania i funkcjonowania samorządu terytorialnego w 25. rocznicę uchwalenia jednego z najistotniejszych po 1989 r. aktów prawnych - Ustawy o samorządzie terytorialnym.

Podczas uroczystej inauguracji wydarzenia prof. Stanisław Michałowski podkreślał znaczenie samorządu terytorialnego, które w dzisiejszej Polsce jest nie do przecenienia: "Ta forma zarządzania pomaga dzisiaj w rozwiązywaniu problemów właśnie lokalnych społeczności".

Wśród prelegentów dwudniowej konferencji znalazło się ponad 50 osób, w tym naukowcy z kilku ośrodków akademickich w Polsce m.in. z: Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawskiego, Szczecińskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Zielonogórskiego czy Łódzkiego. Zaproszeni zostali również przedstawiciele administracji lokalnej z Ukrainy. W wydarzeniu uczestniczył również Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, który zwrócił uwagę m.in., na to, iż funkcjonowanie od 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce, w istotny sposób przyczyniło się również do rozwoju Polski lokalnej - na niespotykaną skalę: "Warto więc spojrzeć na polską transformację właśnie z punktu widzenia samorządu terytorialnego. Dzisiaj można mówić zarówno o dużym sukcesie, ale i o ogromnych wyzwaniach polskiej samorządności" - mówił Prezydent

O długoletniej tradycji samorządu terytorialnego w Polsce mówił także prof. Grzegorz Janusz - Dziekan Wydziału Politologii UMCS "Jeżeli mielibyśmy oceniać samorząd w skali za i przeciw, uważam, że w tej 25.letniej tradycji plusów byłoby więcej. Nie znaczy to jednak, że zrobiliśmy już wszystko".

Odrodzenie się samorządu terytorialnego, jako lokalnego podmiotu władzy publicznej w połączeniu ze zmianami systemu politycznego, nowej rzeczywistości europejskiej, w tym gospodarczej sprawiło, iż współczesny samorząd nie jest tym samym podmiotem działalności publicznej co na początku transformacji. Z tego względu bardzo aktualne stają się pytania o zakres, formy, skuteczność i efektywność działania jednostek terytorialnych.Celem konferencji było zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań dotyczących szeroko pojętej tematyki samorządowej, również w ujęciu porównawczym. Organizatorom zależało na włączeniu środowiska samorządowego, poza specjalistami z zakresu różnych dziedzin nauki: politologii, prawa, socjologii, ekonomii, historii, geografii - w rozważania i dyskusje koncentrujące się wokół współczesnych problemów i wyzwań funkcjonowania jednostek administracji lokalnej.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Organizatorem wydarzenia byli Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS i Urząd Miasta Lublin. 

Fot. Robert Frączek 

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2015