Znamy najpopularniejsze kierunki studiów!

Kandydacie! Sprawdź, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022!

Podczas rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 największym zainteresowaniem kandydatów pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce cieszyły się kierunki: Kryminologia, Psychologia, Finanse i rachunkowość, Anglistyka, Zarządzanie, Dzienikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Logistyka, Informatyka oraz Produkacja medialna.

 

Jeśli nie udało się znaleźć na liście osób zakwalifikowanych w pierwszej turze rekrutacji, pamiętaj, że kolejne tury odbędą się 19 i 22 lipca.

Jeśli uda Ci się zakwalifikować w II lub III turze rekrutacji, pamiętaj, aby:

 • w przypadku II tury potwierdzić wolę studiowania do 21 lipca oraz dostarczyć dokumenty do 28 lipca,
 • w przypadku III tury potwierdzić wolę studiowania do 23 lipca oraz dostarczyć dokumenty do 28 lipca. 
 

  Aktualności

  Autor
  Anna Zatyka
  Data dodania
  15 lipca 2021