Zespół Szkół z Poniatowej z wizytą na UMCS-ie

25 października grupa uczniów z Zespołu Szkół z Poniatowej wraz z opiekunami (Barbarą Kramek oraz profesorem z Uniwersytetu Lozańskiego, Lucem-Olivierem Bünzli, będącym członkiem wymiany między ośrodkami edukacyjnymi z Poniatowej i Lozanny) zagościli na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS. Podczas spotkania licealiści i nauczyciele brali udział w spotkaniach z przedstawicielami Biura Rekrutacji, ZUSS-u czy Biura Rozwoju Kompetencji, a także w warsztatach prowadzonych w języku angielskim.

Dzisiaj o godzinie 9:00 mury naszej Uczelni odwiedziła lingwistyczno-humanistyczna klasa 2LOa z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego z Zespołu Szkół w Poniatowej wraz z opiekunami – panią Barbarą Kramek oraz Lucem-Olivierem Bünzli, profesorem z Uniwersytetu Lozańskiego. Spotkanie otworzyła Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia, prof. dr hab. Dorota Kołodyńska. O działalności jednostek akademickich i życiu studenckim gościom opowiedziała Paulina Jamrozik, przewodnicząca Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS. Zasady rekrutacji na studia z kolei przybliżyła Monika Piątek, pracowniczka Biura Rekrutacji UMCS. Psycholożka Magdalena Bis z Biura Rozwoju Kompetencji UMCS wskazała przyszłym kandydatom, czym się kierować przy wyborze właściwego kierunku studiów. Zainteresowaniem wśród licealistów cieszyły się także warsztaty w języku angielskim przeprowadzone przez dr Katerynę Laidler z Katedry Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UMCS. Zwieńczeniem wizyty był spacer po Miasteczku Akademickim UMCS, podczas którego zarówno uczniowie, jak i opiekunowie mieli okazję zapoznać się różnymi zakątkami naszego kampusu, m.in. z Akademickim Centrum Kultury i Mediów „Chatka Żaka” UMCS czy Domem Studenckim „Babilon” i znajdującą się tam salą ciszy.


Realizacja zajęć dla uczniów Szkół Partnerskich UMCS jest możliwa w ramach autorskiego programu współpracy uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi, realizowanego od 2008 roku. W ramach porozumienia oferujemy Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału w specjalnie organizowanych wykładach, pokazach, warsztatach oraz spotkaniach naukowych. Co roku przedstawiamy szkołom propozycje zajęć skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Aktualna oferta obejmuje ponad kilkaset tematów przygotowanych przez wydziały Uniwersytetu.

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2022