Zaproszenie na Wielki Turniej Samorządowy

Naukowe Studenckie Koło Samorządowców na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej serdecznie zaprasza uczniów ze szkół partnerskich UMCS do wzięcia udziału w Wielkim Turnieju Samorządowym, który odbędzie się 30 stycznia 2020 roku w godz. 11.00-13.00 na UMCS w Lublinie.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat samorządu terytorialnego, jego struktury oraz funkcjonowania, a także idei obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z Lublina, które są jednocześnie szkołami partnerskimi UMCS.

W konkursie udział wziąć może drużyna złożona z trzech przedstawicieli szkoły, która w terminie do 24 stycznia 2020 r. zgłosi swój udział e-mailowo, przesyłając na adres: konkurs.umcs@umcs.pl nazwę szkoły, dane osobowe członków drużyny (imiona, nazwiska) oraz nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna drużyny. Wytypowane na podstawie kolejności zgłoszeń szkoły (maksymalnie 5 drużyn z różnych szkół) zostaną poinformowane o uczestnictwie w konkursie w przeciągu 24 godz. od wysłania zgłoszenia.

Turniej będzie się składał z czterech rund, niektóre z nich przybiorą formę znaną z turniejów telewizyjnych. Pytania będą dotyczyć zagadnień z WOS-u, historii i geografii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym. Podczas konkursu pod ocenę będzie brana również dobra komunikacja i praca w zespole. Wszyscy uczestnicy Wielkiego Turnieju Samorządowego otrzymają gadżety promocyjne UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, najlepsi zaś nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy szkoły partnerskie UMCS do uczestnictwa w projekcie naszego koła.


Autor tekstu: Daniel Soliński
Przewodniczący Naukowego Studenckiego Koła Samorządowców UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    10 stycznia 2020