Zapraszamy na Lubelskie Wirtualne Dni Nauki!

W dniach 22-24.09.2020 r. odbędą się Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Kandydatów zapraszamy szczególnie do udziału w ostatnim dniu wydarzenia – Wirtualnych Drzwiach Otwartych!

Z dumą ogłaszamy nowy projekt – Lubelskie Wirtualne Dni Nauki, które odbędą się we współpracy lubelskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Lubelskiej oraz Miasta Lublin.

Wydarzenie będzie transmitowane online na portalu Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji www.lui.lublin.eu, w terminie 22-24.09.2020 r. Dzięki wirtualnej formie uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć transmisję na żywo całego programu, bez konieczności wychodzenia z domu.

W trakcie wydarzenia, w dniach 22-23.09.2020 r. zostaną zaprezentowane polsko- i anglojęzyczne projekty z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury, z kolei w części artystycznej ukazane zostaną dotychczasowe osiągnięcia oraz aktywność lubelskich uczelni i Miasta Lublin na polu sztuki i kultury. Podczas drugiego, anglojęzycznego dnia wydarzenia projekty w ramach modułów Science & Technology promować będą wiedzę w obszarze COVID-19, a w szczególności osiągnięcia i działania poszczególnych uczelni na tym polu.

W trakcie trzeciego dnia Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki ( 24.09.2020 r.), odbędą się tzw. Wirtualne Drzwi Otwarte UMCS, UP, KUL, UM, PL oraz Miasta Lublin, które z pewnością okażą się niezwykle interesujące dla uczniów szkół średnich. Tego dnia organizatorzy ukażą potencjał każdej z publicznych lubelskich Uczelni, a także zaprezentują ofertę kształcenia skierowaną do maturzystów. Podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych będzie możliwa interakcja na żywo pomiędzy uczelniami a uczestnikami w ramach paneli: Nauka nie musi być nudna, The vibes, Success stories i Kampusy studenckie oraz na specjalnych live chatach.

W ramach panelu Nauka nie musi być nudna lubelskie uczelnie zaprezentują swój potencjał naukowy oraz postarają się udowodnić kandydatom na studia, że nauka to nie tylko teoretyczne wykłady i edukacja z książek. Widzowie będą mogli zobaczyć, jakie praktyczne możliwości zdobywania wiedzy oferują lubelskie uczelnie publiczne. W panelu The vibes poszczególne uczelnie udowodnią, że studia to również możliwość rozwijania swoich pasji i czas zdobywania nowych przyjaźni. Panel The Vibes prezentuje pozanaukową atmosferę każdej uczelni, m.in. obszary związane ze sportem, kulturą i organizacjami studenckimi.

Okres studiów często wiąże się z początkiem kariery zawodowej. Kandydaci na studia zastanawiają się, co będą mogli osiągnąć po ich zakończeniu. Panel Success Stories to pięć wywiadów z absolwentami lubelskich publicznych uczelni wyższych. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wysłuchania inspirujących historii związanych z zawodową karierą i studiami w tle. Ostatni z prezentowanych podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych obszarów to tzw. Kampusy studenckie. Filmowy spacer po kampusach to szansa na zapoznanie się z najważniejszymi punktami na mapie każdej uczelni - jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Trzeci dzień Wirtualnych Drzwi Otwartych zakończy emisja materiału Urzędu Miasta Lublin o akademickim Lublinie. Będzie to reportaż w formie oprowadzania przez przewodnika po atrakcyjnych częściach Miasta dla przyszłych i obecnych studentów.

Zapraszamy na stronę www.lui.lublin.eu, gdzie znajduje się szczegółowy program wydarzenia!

Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

    Aktualności

    Data dodania
    3 września 2020