Zajęcia dla Szkoły Partnerskiej na Wydziale Chemii UMCS

11 października grupa uczniów z Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski wzięła udział w zajęciach w Katedrze Chemii Polimerów UMCS organizowanych przez pracowników Katedry. Licealiści mogli poznać podstawowe reakcje charakterystyczne w chemii organicznej. Pomysłodawczyniami warsztatów są pracowniczki Katedry Chemii Polimerów UMCS - dr hab. Magdalena Sobiesiak, dr hab. Magdalena Rogulska, dr hab. Marta Grochowicz, prof. UMCS, a obsługą techniczną zajęć zajmowała się dr Joanna Osypiuk-Tomasik.

Dzisiaj uczniowie z Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski zagościli na zajęciach z „Podstawowych reakcji charakterystycznych w chemii organicznej” w Katedrze Chemii Polimerów UMCS. Uczniowie nie tylko pełnili rolę obserwatorów, lecz aktywnie uczestniczyli w warsztatach, wykrywając w substancjach związki nienasycone, cukry oraz białka. To nie jedyne zajęcia przeprowadzane w tym roku akademickich przez pracowników Wydziału Chemii UMCS – o szczegółach poinformujemy niebawem!

Realizacja zajęć dla uczniów Szkół Partnerskich UMCS jest możliwa w ramach autorskiego programu współpracy uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi, realizowanego od 2008 roku. W ramach porozumienia oferujemy Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału w specjalnie organizowanych wykładach, pokazach, warsztatach oraz spotkaniach naukowych. Co roku przedstawiamy szkołom propozycje zajęć skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Aktualna oferta obejmuje ponad kilkaset tematów przygotowanych przez wydziały Uniwersytetu.

Fot. Beata Pietryczuk, Patryk Grzegorczyk

    Aktualności

    Data dodania
    11 października 2022