XI Dzień Historyka

Zapraszamy do udziału w XI „Dniu Historyka”, który odbędzie się 21 lutego 2020 r. w Instytucie Historii UMCS.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: „Sławianie my lubim sielanki - czas wolny Polaków”. 

Wydarzenie składa się z dwóch części.

Od godziny 10:00 do 10:50 odbędzie się dziewięć warsztatów tematycznych dla uczniów szkół średnich (wymagane wcześniejsze zapisy!). 

O godzinie 11:00 na Dużej Auli Wydziału Humanistycznego rozpocznie się część prelekcyjna, otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy!

11:00-11:20 – Czy chłopki w Polsce miały czas wolny w czasach przedrozbiorowych? – dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel
11:20-11:40 – Dawne ogrody – miejsce spędzania czasu wolnego – mgr Anna Suchecka
11:40-12:00 – Dzień powszedni i odświętny lubelskiego dworu ziemiańskiego po powstaniu styczniowym – dr hab. Andrzej Przegaliński
12:00-12:20 – Życie codzienne w Lublinie w czasie II wojny światowej – mgr Edyta Nowak
12:20-12:40 – Czas wolny w powojennym podziemiu antykomunistycznym– dr hab. Mariusz Mazur
12:40-13:00 – dyskusja
13:00-13:30 – Czy historyk ma czas wolny? – dr hab. Dariusz Słapek

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych warsztatów znajdują się w Programie wydarzenia.

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 lutego 2020