Wykład “Space weather: problems and solutions” (31.05.)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS zaprasza na wykład popularnonaukowy “Space weather: problems and solutions”, który wygłosi prof. dr Stefaan Poedts (KU Leuven, Belgium oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Wykład odbędzie się 31 maja 2022 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Auli Informatyki (aula 105, ul. Akademicka 9). 

Coraz częściej słyszymy o aktywności Słońca. Dlaczego? Otóż cząstki docierające do Ziemi z wiatrem słonecznym mogą wywołać burze magnetyczną, która jest w stanie wpłynąć na funkcjonowanie satelitów, telefonów komórkowych oraz sieci elektroenergetycznej.

Szacuje się, że gdyby dziś doszło do powtórki burzy słonecznej z 1859 r., zwanej "incydentem Carringtona", masowa awaria transformatorów mogłaby pogrążyć rozwinięte kraje w ogromnym chaosie w związku z długotrwałym brakiem prądu.    

Czy wiedzieliście jednak, że niespokojne Słońce ma również znaczący wpływ na ludzki organizm? 

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o kosmicznej pogodzie i jej wpływie na życie ziemskie, to zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wykładzie popularnonaukowym! 

Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim. 

Prof. Stefaan Poedts jest pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz Instytutu Fizyki UMCS, a także członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA Space Weather Working Team). To światowej sławy specjalista w obszarze badań Słońca, pogody słonecznej oraz jej oddziaływania na Ziemię. ESA korzysta z osiągnięć profesora w przewidywaniu oddziaływania burz słonecznych na Ziemię.

Wykład realizowany jest w ramach Programu Visiting Professors in Lublin. To inicjatywa Urzędu Miasta Lublin, zainspirowana działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego uczelni. Celem Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku miasta, jako przyjaznego środowisku naukowemu; wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania oraz utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2022