Wychowanie fizyczne – nowy kierunek studiów

Kandydacie! Na naszej Uczelni powstał nowy kierunek kształcenia – wychowanie fizyczne. Będą to studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Profesjonalna kadra dydaktyczna pomoże ci zgłębić wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii.

Inne atuty

Będziesz miał możliwość zdobyć doświadczenie, odbywając praktyki Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A. bądź w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach. Dodatkowo po ukończeniu studiów będziesz mógł się wykazać znajomością wybranego języka obcego na poziomie B2, co umożliwi ci podjęcie pracy także za granicą.

Zdobyte na tym kierunku kwalifikacje pozwolą ci w przyszłości osiągnąć zawodowy sukces!

Co możesz robić po studiach?

Ukończenie kierunku przygotuje cię do:

 • podjęcia pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia,
 • prowadzenia innych zajęć ruchowych,
 • pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp.,
 • pracy w jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

Zasady kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia stacjonarne:

 • jeden przedmiot maturalny spośród wymienionych: biologia, chemia, fizyka, język polski

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne:

 • rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc

Ważne! Z uwagi na charakter studiów warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

  Aktualności

  Autor
  Agnieszka Stańczak
  Data dodania
  11 lutego 2019