Wybierz Technologie Fotoniczne i Światłowodowe! Aplikuj na studia II stopnia

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Klaster Fotoniki i Światłowodów zapraszają do rekrutacji na specjalność Technologie Fotoniczne i Światłowodowe na studiach drugiego stopnia. Aplikować można do 22 września!

Są to wyjątkowe studia przygotowujące do pracy w fotonice – nowoczesnej dziedzinie dynamicznie rozwijającej się na świecie i w Polsce. W naszym kraju powstaje coraz więcej firm oraz instytutów specjalizujących się w fotonice, a sektor fotoniczny na świecie dynamicznie się rozwija.

Czy wiedziałeś, że pierwsze polskie światłowody zostały opracowane właśnie na Wydziale Chemii UMCS, a lubelscy naukowcy byli pionierami w tej dziedzinie w naszej części Europy? Czy wiesz, dlaczego warto ukierunkować swoją karierę zawodową na nowe technologie? Czy słyszałeś, że fotonika coraz częściej nazywana jest technologią XXI wieku i podobnie jak elektronika rozwija tradycyjne sektory przemysłu?

Zajęcia prowadzą najlepsi specjaliści od fotoniki (naukowcy i przedsiębiorcy) w Polsce. Większość studentów otrzymuje propozycje praktyk lub staży w polskich firmach badawczo-rozwojowych, a wiedza którą zdobywają studenci jest wyjątkowa, aktualna i niedostępna na większości polskich uczelni.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania 12-minutowej prezentacji przygotowanej przez przedstawicieli Klastra Fotoniki i Światłowodów oraz aplikowania na specjalność Technologie Fotoniczne i Światłowodowe na Wydziale Chemii UMCS!

Prezentacja specjalności na kanale YouTube

oraz na stronie Technologie fotoniczne i światłowodowe na UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2020